Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. lapkričio 20 d.

2009 m. lapkričio 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. lapkričio 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 3 mln. eurų vienam iš Eurosistemos centrinių bankų pardavus aukso (vadovaujantis 2009  m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi), vienam iš Eurosistemos centrinių bankų nupirkus grynojo aukso monetų ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų atlikus techninį koregavimą.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 170,8 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. lapkričio 18 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 6,8 mlrd. CHF 9,4 mlrd. CHF
2009 m. lapkričio 19 d. 7 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 22 mlrd. USD
2009 m. lapkričio 19 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 19,9 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, išskyrus vertybinių popierių atsargas, laikomas pinigų politikos tikslais (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 301,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 771,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,1 mlrd. eurų – iki 155,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 7,8 mlrd. eurų – iki 603,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. lapkričio 18 d., baigėsi 51,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 52,6 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 2,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 46,1 mlrd. eurų (palyginti su 54,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių atsargos, laikomos pinigų politikos tikslais (7.1 straipsnis turto dalyje), 2009 m. lapkričio 20 d. pasibaigusią savaitę padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 24,2 mlrd. eurų.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 229,8 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Pažymėtina, kad 2009 m. lapkričio 13 d. Eurosistemos konsoliduotos finansinės ataskaitos (skelbta 2009 m. lapkričio 17 d.) keli straipsniai buvo patikslinti gavus balanso duomenų pataisą iš vieno Eurosistemos centrinio banko, tačiau pakeitimai buvo neesminiai.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 238 147 −3
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 193 776 −205
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 62 201 −27
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 131 575 −178
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 41 172 −708
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 17 071 329
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 17 071 329
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 649 482 −424
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 53 258 1 308
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 595 401 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 773 −1 750
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 50 17
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 058 291
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 326 084 323
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 24 172 1 427
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 301 913 −1 104
8 Valdžios skola eurais 36 195 0
9 Kitas turtas 237 490 2 269
Visas turtas 1 761 476 1 871
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 771 617 −1 558
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 275 891 −10 611
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 229 825 −2 387
2.2 Indėlių galimybė 46 065 −8 224
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 413 −29
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 163 603 8 085
5.1 Valdžiai 155 395 8 053
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 207 32
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 62 084 3 860
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 3 589 −583
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 702 790
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 702 790
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 50 906 0
10 Kiti įsipareigojimai 158 458 1 914
11 Perkainojimo sąskaitos 192 254 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 959 3
Visi įsipareigojimai 1 761 476 1 871