Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.11.2009

24.11.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.11.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 3 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2009 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa), erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita ja kolmannen eurojärjestelmän keskuspankin tehtyä teknisen mukautuksen.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,1 miljardilla eurolla 170,8 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
18.11.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 6,8 miljardia Sveitsin frangia 9,4 miljardia Sveitsin frangia
19.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 22 miljardia Yhdysvaltain dollaria -
19.11.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (8 päivää) - 19,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä väheni 1,1 miljardilla eurolla 301,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,6 miljardilla eurolla 771,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,1 miljardilla eurolla 155,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 7,8 miljardilla eurolla 603,4 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.11.2009 erääntyi 51,3 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 52,6 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 46,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 54,3 miljardia euroa).

Perjantaina 20.11.2009 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 1,4 miljardilla eurolla 24,2 miljardiin euroon.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 2,4 miljardilla eurolla 229,8 miljardiin euroon.

Muutoksia

Joihinkin eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen 13.11.2009 (julkaistu 17.11.2009) eriin on tehty muutoksia erään eurojärjestelmän keskuspankin toimitettua muutetun taseen. Muutokset olivat vähäpätöisiä.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 238 147 −3
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 193 776 −205
2.1 Saamiset IMF:ltä 62 201 −27
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 575 −178
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 41 172 −708
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 071 329
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 071 329
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 649 482 −424
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 53 258 1 308
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 595 401 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 773 −1 750
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 50 17
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 058 291
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 326 084 323
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 24 172 1 427
7.2 Muut arvopaperit 301 913 −1 104
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 36 195 0
9 Muut saamiset 237 490 2 269
Vastaavaa yhteensä 1 761 476 1 871
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 771 617 −1 558
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 275 891 −10 611
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 229 825 −2 387
2.2 Talletusmahdollisuus 46 065 −8 224
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 413 −29
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 163 603 8 085
5.1 Julkisyhteisöt 155 395 8 053
5.2 Muut 8 207 32
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 62 084 3 860
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 589 −583
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 702 790
8.1 Talletukset ja muut velat 9 702 790
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 50 906 0
10 Muut velat 158 458 1 914
11 Arvonmuutostilit 192 254 0
12 Pääoma ja rahastot 72 959 3
Vastattavaa yhteensä 1 761 476 1 871

Yhteyshenkilöt