Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. november 2009

24. november 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. novembril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 3 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega), eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost ning veel ühe eurosüsteemi keskpanga tehtud tehniline kohandus.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 1,1 miljardi euro võrra 170,8 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
18. november 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 6,8 miljardit Šveitsi franki 9,4 miljardit Šveitsi franki
19. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 22 miljardit USA dollarit -
19. november 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva - 19,9 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,1 miljardi euro võrra 301,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,6 miljardi euro võrra 771,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,1 miljardi euro võrra 155,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 7,8 miljardi euro võrra 603,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. novembril 2009 möödus 51,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 52,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 46,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 54,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

20. novembril 2009 lõppenud nädalal kasvas eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht 1,4 miljardi euro võrra 24,2 miljardi euroni.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,4 miljardi euro võrra 229,8 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 13. november 2009 (avaldatud 17. novembril 2009) märgitakse, et selle mõningaid kirjeid ajakohastati eurosüsteemi ühe keskpanga korrigeeritud bilansi alusel, kuid tehtud muudatused olid ebaolulised.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 238 147 −3
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 193 776 −205
2.1 Nõuded RVFle 62 201 −27
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 575 −178
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 41 172 −708
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 071 329
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 071 329
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 649 482 −424
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 53 258 1 308
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 595 401 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 773 −1 750
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 50 17
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 22 058 291
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 326 084 323
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 24 172 1 427
7.2 Muud väärtpaberid 301 913 −1 104
8 Valitsussektori võlg eurodes 36 195 0
9 Muud varad 237 490 2 269
Varad kokku 1 761 476 1 871
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 771 617 −1 558
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 275 891 −10 611
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 229 825 −2 387
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 46 065 −8 224
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 413 −29
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 163 603 8 085
5.1 Valitsussektor 155 395 8 053
5.2 Muud kohustused 8 207 32
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 62 084 3 860
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 589 −583
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 702 790
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 702 790
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 50 906 0
10 Muud kohustused 158 458 1 914
11 Ümberhindluskontod 192 254 0
12 Kapital ja reservid 72 959 3
Kohustused kokku 1 761 476 1 871