Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 aprilie 2009

28 aprilie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 aprilie 2009, scăderea de 823 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 11,8 miliarde EUR, până la 265,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD.

Tabel 1. Operaţiuni extraordinare

Data valutei Tipul operaţiunii Suma scadentă Suma nouă
22 aprilie 2009 operaţiune de swap valutar EUR/CHF de furnizare de lichiditate în franci elveţieni, cu scadenţa la 7 zile 36 de miliarde CHF 36,1 miliarde CHF
23 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 7 zile 73,8 miliarde USD 66,7 miliarde USD
23 aprilie 2009 operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa la 84 de zile 23,9 miliarde USD 12,2 miliarde USD

Operaţiunile de furnizare de lichiditate au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordurilor valutare reciproce pe o perioadă determinată (linii de swap), pe care Banca Centrală Europeană le-a încheiat cu Banca Naţională a Elveţiei şi cu Rezervele Federale ale SUA. Operaţiunea de swap valutar EUR/CHF nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,1 miliarde EUR, până la 294,0 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 3,9 miliarde EUR, până la 752,7 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 2,6 miliarde EUR, până la 143,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a consemnat o reducere de 14,4 miliarde EUR, până la 645,1 miliarde EUR. Miercuri, 22 aprilie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 249,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 244,1 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 31,1 miliarde EUR (faţă de 21,9 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 7,1 miliarde EUR, până la 249,1 miliarde EUR.

Diverse

În ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 17 aprilie 2009 (publicată la 21 aprilie 2009), trebuie notat faptul că la alte active (poziţia 9 din active) ar fi trebuit evidenţiat un sold de 238 965 de milioane EUR, în loc de 238 689 de milioane EUR, iar la alte pasive (poziţia 10 din pasive) ar fi trebuit să se consemneze valoarea de 162 964 de milioane EUR, în loc de 162 688 de milioane EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 240 840 −823
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 157 916 901
2.1 Creanţe asupra FMI 14 350 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 143 566 906
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 125 314 −14 065
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 397 996
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 397 996
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 676 404 −5 261
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 244 126 −5 285
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 432 163 1
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 107 27
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 8 −4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 31 449 −595
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 293 964 1 135
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 397 0
9 Alte active 240 281 1 316
Total active 1 823 963 −16 397
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 752 675 −3 885
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 280 409 2 042
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 249 149 −7 111
2.2 Facilitatea de depozit 31 069 9 196
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 192 −43
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 440 120
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 152 284 2 522
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 143 934 2 631
5.2 Alte angajamente 8 350 −110
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 184 190 −13 202
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 665 218
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 596 −1 596
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 596 −1 596
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 551 0
10 Alte pasive 160 357 −2 607
11 Conturi de reevaluare 202 952 0
12 Capital şi rezerve 72 843 −8
Total pasive 1 823 963 −16 397

Contacte media