Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2008. április 24.

2009. április 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. április 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 823 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő ügyletek következtében 11,8 milliárd euróval csökkent, 265,4 milliárd euróra.

Rendkívüli ügyletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2009. április 22. 7 napos svájci frank alapú likviditásbővítő EUR/CHF devizaswap 36 milliárd CHF 36,1 milliárd CHF
2009. április 23. 7 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 73,8 milliárd USD 66,7 milliárd USD
2009. április 23. 84 napos USA-dollár alapú likviditásbővítő penziós ügylet 23,9 milliárd USD 12,2 milliárd USD

Az eurorendszer a likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Fed) és a Svájci Nemzeti Bankkal kötött ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodása (swapkeret) kapcsán végezte. Az EUR/CHF devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,1 milliárd euróval 294,0 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,9 milliárd euróval 752,7 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2,6 milliárd euróval 143,9  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 14,4  milliárd euróval csökkent, 645,1 milliárd euróra. 2009. április 22-én, szerdán lejárt egy 249,4 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 244,1 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro értékű volt (amely hozzávetőleg megegyezett a múlt hetivel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 31,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,9 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 7,1 milliárd euróval 249,1 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer 2009. április 17-re vonatkozó (2009. április 21-én közzétett) összevont heti pénzügyi kimutatásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy az egyéb eszközök soron (eszközoldal, 9. tétel) 238 689 millió euro helyett 238 965 millió eurót, az egyéb kötelezettségek soron (forrásoldal, 10 tétel) pedig 162 688 millió euro helyett 162 964 millió eurót kellett volna feltüntetni.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 240 840 −823
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 157 916 901
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 14 350 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 143 566 906
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 125 314 −14 065
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 397 996
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 397 996
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 676 404 −5 261
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 244 126 −5 285
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 432 163 1
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 107 27
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 8 −4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 31 449 −595
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 293 964 1 135
8 Euróban denominált államadósság 37 397 0
9 Egyéb eszközök 240 281 1 316
Eszközök összesen 1 823 963 −16 397
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 752 675 −3 885
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 280 409 2 042
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 249 149 −7 111
2.2 Betéti rendelkezésre állás 31 069 9 196
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 192 −43
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 440 120
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 152 284 2 522
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 143 934 2 631
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 350 −110
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 184 190 −13 202
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 665 218
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 596 −1 596
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 596 −1 596
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 551 0
10 Egyéb kötelezettségek 160 357 −2 607
11 Átértékelési számlák 202 952 0
12 Saját tőke 72 843 −8
Források összesen 1 823 963 −16 397

Médiakapcsolatok