Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.4.2009

28.4.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.4.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 823 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 11,8 miljardilla eurolla 265,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta.

Poikkeukselliset operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
22.4.2009 Sveitsin frangin määräinen likviditeettiä lisäävä EUR/CHF-valuuttaswap (7 päivää) 36 miljardia Sveitsin frangia 36,1 miljardia Sveitsin frangia
23.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 73,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria 66,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria
23.4.2009 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (84 päivää) 23,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria 12,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin tilapäisiin valuutanvaihtojärjestelyihin (swapjärjestelyihin) Sveitsin ja Yhdysvaltain keskuspankkien kanssa. EUR/CHF-valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,1 miljardilla eurolla 294,0 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,9 miljardilla eurolla 752,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2,6 miljardilla eurolla 143,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 14,4 miljardilla eurolla 645,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.4.2009 erääntyi 249,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 244,1 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla), ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 31,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 7,1 miljardilla eurolla 249,1 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 17.4.2009 (julkaistu 21.4.2009) muita saamisia (vastaavien erä 9) olisi pitänyt olla 238 965 miljoonaa euroa eikä 238 689 miljoonaa euroa ja muita velkoja (vastattavien erä 10) 162 964 miljoonaa euroa eikä 162 688 miljoonaa euroa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 240 840 −823
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 157 916 901
2.1 Saamiset IMF:ltä 14 350 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 143 566 906
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 125 314 −14 065
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 397 996
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 397 996
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 676 404 −5 261
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 244 126 −5 285
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 432 163 1
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 107 27
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 8 −4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31 449 −595
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 293 964 1 135
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 397 0
9 Muut saamiset 240 281 1 316
Vastaavaa yhteensä 1 823 963 −16 397
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 752 675 −3 885
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 280 409 2 042
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 249 149 −7 111
2.2 Talletusmahdollisuus 31 069 9 196
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 192 −43
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 440 120
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 152 284 2 522
5.1 Julkisyhteisöt 143 934 2 631
5.2 Muut 8 350 −110
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 184 190 −13 202
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 665 218
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 596 −1 596
8.1 Talletukset ja muut velat 10 596 −1 596
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 551 0
10 Muut velat 160 357 −2 607
11 Arvonmuutostilit 202 952 0
12 Pääoma ja rahastot 72 843 −8
Vastattavaa yhteensä 1 823 963 −16 397

Yhteyshenkilöt