Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. balandžio 24 d.

2009 m. balandžio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. balandžio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 823 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,8 mlrd. eurų – iki 265,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo sandorių JAV doleriais.

Ypatingieji sandoriai

Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2009 m. balandžio 22 d. 7 dienų likvidumo didinimo Šveicarijos frankais eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija 36 mlrd. CHF 36,1 mlrd. CHF
2009 m. balandžio 23 d. 7 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 73,8 mlrd. USD 66,7 mlrd. USD
2009 m. balandžio 23 d. 84 dienų JAV dolerių likvidumo didinimo grįžtamasis sandoris 23,9 mlrd. USD 12,2 mlrd. USD

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Šveicarijos nacionalinio banko bei Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ši eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 294,0 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,9 mlrd. eurų – iki 752,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 143,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,4 mlrd. eurų – iki 645,1 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. balandžio 22 d., baigėsi 249,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 244,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik toks pat kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 31,1 mlrd. eurų (palyginti su 21,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 7,1 mlrd. eurų – iki 249,1 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. balandžio 17 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2009 m. balandžio 21 d.) kitas turtas (9 straipsnis turto dalyje) turėjo būti 238 965 mln. eurų, o ne 238 689 mln. eurų, o įsipareigojimai valdžiai eurais (10 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 162 964 mln. eurų, o ne 162 688 mln. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 240 840 −823
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 916 901
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 14 350 −5
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 143 566 906
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 125 314 −14 065
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 397 996
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 397 996
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 676 404 −5 261
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 244 126 −5 285
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 432 163 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 107 27
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 31 449 −595
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 293 964 1 135
8 Valdžios skola eurais 37 397 0
9 Kitas turtas 240 281 1 316
Visas turtas 1 823 963 −16 397
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 752 675 −3 885
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 280 409 2 042
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 249 149 −7 111
2.2 Indėlių galimybė 31 069 9 196
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 192 −43
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 440 120
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 152 284 2 522
5.1 Valdžiai 143 934 2 631
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 350 −110
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 184 190 −13 202
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 665 218
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 596 −1 596
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 596 −1 596
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 551 0
10 Kiti įsipareigojimai 160 357 −2 607
11 Perkainojimo sąskaitos 202 952 0
12 Kapitalas ir rezervai 72 843 −8
Visi įsipareigojimai 1 823 963 −16 397

Kontaktai žiniasklaidai