Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. aprill 2009

28. aprill 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

24. aprillil 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 823 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide tulemusel 11,8 miljardi euro võrra 265,4 miljardi euroni.

Erakorralised tehingud

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
22. aprill 2009 Šveitsi frankides likviidsust lisav valuutavahetustehing (EUR/CHF) tähtajaga 7 päeva 36 miljardit Šveitsi franki 36,1 miljardit Šveitsi franki
23. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 73,8 miljardit USA dollarit 66,7 miljardit USA dollarit
23. aprill 2009 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 23,9 miljardit USA dollarit 12,2 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutiste vastastikuste valuutakokkulepetega ( swap-tehingud), mille Euroopa Keskpank on sõlminud Šveitsi keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemiga. Euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud valuutavahetustehing ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,1 miljardi euro võrra 294,0 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,9 miljardi euro võrra 752,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 2,6 miljardi euro võrra 143,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 14,4 miljardi euro võrra 645,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. aprillil 2009 möödus 249,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 244,1 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 31,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,1 miljardi euro võrra 249,1 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 17. aprill 2009 (avaldatud 21. aprillil 2009) märgitakse, et kirje „Muud varad” (varade kirje 9) jääk oleks pidanud olema 238 965 miljonit eurot 238 689 miljoni euro asemel ning kirje „Muud kohustused” (kohustuste kirje 10) jääk oleks pidanud olema 162 964 miljonit eurot 162 688 miljoni euro asemel.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 240 840 −823
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 157 916 901
2.1 Nõuded RVFle 14 350 −5
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 566 906
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 125 314 −14 065
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 20 397 996
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 397 996
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 676 404 −5 261
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 244 126 −5 285
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 432 163 1
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 107 27
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 8 −4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 31 449 −595
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 293 964 1 135
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 397 0
9 Muud varad 240 281 1 316
Varad kokku 1 823 963 −16 397
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 752 675 −3 885
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 280 409 2 042
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 249 149 −7 111
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 31 069 9 196
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 192 −43
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 440 120
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 152 284 2 522
5.1 Valitsussektor 143 934 2 631
5.2 Muud kohustused 8 350 −110
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 184 190 −13 202
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 665 218
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 596 −1 596
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 596 −1 596
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 551 0
10 Muud kohustused 160 357 −2 607
11 Ümberhindluskontod 202 952 0
12 Kapital ja reservid 72 843 −8
Kohustused kokku 1 823 963 −16 397

Kontaktandmed