European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 februarie 2009

24 februarie 2009

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 februarie 2009, scăderea de 166 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 1,3 miliarde EUR, până la 310,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 19 februarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 70 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 65,8 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 18 februarie 2009, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 35,7 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 33,5 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Vineri, 20 februarie 2009, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în valoare de 0,2 miliarde EUR, cu scadenţa overnight, a fost decontată, afectând creanţele în euro asupra nerezidenţilor zonei euro (poziţia 4 din active). Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului cu Magyar Nemzeti Bank cu scopul de a oferi o facilitate destinată susţinerii operaţiunilor acesteia din urmă.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 1,4 miliarde EUR, până la 285,1 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,5 miliarde EUR, până la 739,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 23,1 miliarde EUR, până la 105,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a sporit cu 13,6 miliarde EUR, până la 618,8 miliarde EUR. Miercuri, 18 februarie 2009, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 197,7 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 215,3 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 1,4 miliarde EUR (faţă de 0,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 80 de miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 75,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 4,1 miliarde EUR, până la 243,4 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie notat faptul că, în ceea ce priveşte situaţia financiară săptămânală consolidată la nivelul Eurosistemului din data de 13 februarie 2009 (publicată la 17 februarie 2009), conturile bancare, titlurile, împrumuturile externe şi alte active externe (poziţia 2.2 din active) şi creanţele în valută asupra rezidenţilor zonei euro (poziţia 3 din active) ar fi trebuit să indice un sold de 145 666 de milioane EUR şi, respectiv, 168 736 de milioane EUR, în loc de 146 114 milioane EUR şi, respectiv, 168 287 de milioane EUR. De asemenea, la alte pasive (poziţia 10 din pasive) ar fi trebuit evidenţiată valoarea de 175 848 de milioane EUR, în loc de 175 849 de milioane EUR.

Variaţiile săptămânale efective indicate în situaţia financiară din această săptămână conţin deja modificările menţionate anterior.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 217 993 −166
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 159 324 530
2.1 Creanţe asupra FMI 13 128 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 146 196 530
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 166 940 −1 796
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 21 735 442
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 21 735 442
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 699 726 18 440
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 215 908 17 525
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 482 339 4
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 398 836
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 82 75
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 741 3 004
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 285 105 1 414
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 389 0
9 Alte active 239 422 2 456
Total active 1 858 375 24 324
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 739 282 −1 463
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 324 342 754
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 243 432 −4 083
2.2 Facilitatea de depozit 80 049 4 111
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 861 725
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 315 −18
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 114 055 23 151
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 105 678 23 100
5.2 Alte angajamente 8 377 51
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 236 439 −2 417
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −305 −192
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 10 710 214
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 10 710 214
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 446 0
10 Alte pasive 179 821 3 973
11 Conturi de reevaluare 176 589 0
12 Capital şi rezerve 71 682 322
Total pasive 1 858 375 24 324
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media