European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 20. únoru 2009

24. února 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 20. února 2009 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 166 mil. EUR prodeji zlata, který provedla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čisté koupi zlatých mincí, kterou provedla další centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o 1,3 mld. EUR na 310,4 mld. EUR. Ve čtvrtek 19. února 2009 byla splatná reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 70 mld. USD a byla vypořádána další v hodnotě 65,8 mld. USD se splatností sedm dní. Tuto transakci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi Evropskou centrální bankou (ECB) a Federálním rezervním systémem. Ve středu 18. února 2009 byla splatná měnová swapová operace v eurech a švýcarských francích o objemu 35,7 mld. CHF a byla vypořádána další v hodnotě 33,5 mld. CHF se splatností sedm dní. Tuto operaci prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Švýcarskou národní bankou. Tato operace neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

V pátek 20. února 2009 byla vypořádána jednodenní dohoda o zpětném odkupu na poskytnutí likvidity o objemu 0,2 mld. EUR, která měla vliv na pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny (položka 4 na straně aktiv). Tuto transakci prováděl Eurosystém v souvislosti s dohodou s Magyar Nemzeti Bank o poskytnutí facility na podporu jejích operací.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,4 mld. EUR na 285,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,5 mld. EUR na 739,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 23,1 mld. EUR na 105,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 13,6 mld. EUR na 618,8 mld. EUR. Ve středu 18. února 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 197,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 215,3 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (ve srovnání s 0,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 80 mld. EUR (ve srovnání se 75,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,1 mld. EUR na 243,4 mld. EUR.

Ostatní

Ke konsolidované týdenní rozvaze Eurosystému k 13. únoru 2009 (zveřejněno 17. února 2009) je třeba uvést, že zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva (položka 2.2 na straně aktiv) a pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny (položka 3 na straně aktiv) měly zachycovat zůstatek ve výši 145 666 mil. EUR a 168 736 mil. EUR namísto 146 114 mil. EUR a 168 287 mil. EUR. Dále ostatní pasiva (položka 10 na straně pasiv) měla uvádět 175 848 mil. EUR namísto 175 849 mil. EUR.

Mezitýdenní změny zachycené v rozvaze z tohoto týdne již uvedené změny zahrnují.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 217 993 −166
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 159 324 530
2.1 Pohledávky za MMF 13 128 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 146 196 530
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 166 940 −1 796
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 21 735 442
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 21 735 442
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 699 726 18 440
5.1 Hlavní refinanční operace 215 908 17 525
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 482 339 4
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 398 836
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 82 75
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 741 3 004
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 285 105 1 414
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 389 0
9 Ostatní aktiva 239 422 2 456
Aktiva celkem 1 858 375 24 324
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 739 282 −1 463
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 324 342 754
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 243 432 −4 083
2.2 Vkladová facilita 80 049 4 111
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 861 725
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 315 −18
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 114 055 23 151
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 105 678 23 100
5.2 Ostatní závazky 8 377 51
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 236 439 −2 417
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny −305 −192
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 710 214
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 710 214
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 446 0
10 Ostatní pasiva 179 821 3 973
11 Účty přecenění 176 589 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 682 322
Pasiva celkem 1 858 375 24 324
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média