European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.2.2009

24.2.2009

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.2.2009 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 166 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 1,3 miljardilla eurolla 310,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 19.2.2009 erääntyi 70 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 65,8 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 18.2.2009 erääntyi 35,7 miljardin Sveitsin frangin EUR/CHF-valuuttaswap-operaatio ja suoritettiin uusi, 35,5 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Perjantaina 20.2.2009 suoritettiin yön yli ‑maturiteetilla 0,2 miljardin euron likviditeettiä lisäävä repo-operaatio, joka vaikutti erään euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta (vastaavien erä 4). Repo-operaatio liittyi Unkarin keskuspankin kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan eurojärjestelmä tarjoaa järjestelyn Unkarin keskuspankin operaatioiden tueksi.

Eurojärjestelmän hallussa olevien jälkimarkkinakelpoisten euroalueella liikkeeseen laskettujen euromääräisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,4 miljardilla eurolla 285,1 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 1,5 miljardilla eurolla 739,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 23,1 miljardilla eurolla 105,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,6 miljardilla eurolla 618,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.2.2009 erääntyi 197,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 215,3 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 80 miljardia euroa (edellisellä viikolla 75,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 4,1 miljardilla eurolla 243,4 miljardiin euroon.

Muutoksia

Eurojärjestelmän konsolidoidussa viikkotaseessa 13.2.2009 (julkaistu 17.2.2009) pankkitalletuksia, arvopaperisijoituksia ja muita valuuttamääräisiä saamisia (vastaavien erä 2.2) olisi pitänyt olla 145 666 miljoonaa euroa eikä 146 114 miljoonaa euroa ja valuuttamääräisiä saamisia euroalueelta (vastaavien erä 3) 168 736 miljoonaa euroa eikä 168 287 miljoonaa euroa. Lisäksi muita velkoja (vastattavien erä 10) olisi pitänyt olla 175 848 miljoonaa euroa eikä 175 849 miljoonaa euroa.

Muutokset on otettu huomioon tämänviikkoisen taseen todellisissa viikkomuutoksissa.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 217 993 −166
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 324 530
2.1 Saamiset IMF:ltä 13 128 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 146 196 530
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 166 940 −1 796
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 21 735 442
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 21 735 442
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 699 726 18 440
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 215 908 17 525
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 482 339 4
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 398 836
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 82 75
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 741 3 004
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 285 105 1 414
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 389 0
9 Muut saamiset 239 422 2 456
Vastaavaa yhteensä 1 858 375 24 324
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 739 282 −1 463
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 324 342 754
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 243 432 −4 083
2.2 Talletusmahdollisuus 80 049 4 111
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 861 725
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 315 −18
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 114 055 23 151
5.1 Julkisyhteisöt 105 678 23 100
5.2 Muut 8 377 51
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 236 439 −2 417
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −305 −192
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 710 214
8.1 Talletukset ja muut velat 10 710 214
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 446 0
10 Muut velat 179 821 3 973
11 Arvonmuutostilit 176 589 0
12 Pääoma ja rahastot 71 682 322
Vastattavaa yhteensä 1 858 375 24 324
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle