European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2009. február 20.

2009. február 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2009. február 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 166 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egy nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó 2004. szeptember 27-én aláírt központi banki megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó értékű aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 1,3 milliárd euróval csökkent, 310,4 milliárd euróra. 2009. február 19-én, csütörtökön lejárt egy 70 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet, és újabb műveletet számoltak el 65,8 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Az ügyletet az eurorendszer az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte. 2009. február 18-án, szerdán lejárt egy 35,7 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswapművelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el 33,5 milliárd CHF értékben, hétnapos lejárattal. Az eurorendszer ezen művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem befolyásolta az eurorendszer nettó devizapozícióját.

2009. február 20-án, pénteken 0,2 milliárd euro értékben egynapos likviditásbővítő visszavásárlási ügylet elszámolására került sor, ami az euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követeléseket (eszközoldal, 4. tétel) érintette. A tranzakció a Magyar Nemzeti Bankkal kötött megállapodáson alapult, amelynek keretében az eurorendszer konstrukciót biztosít utóbbi működésének támogatásához.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,4 milliárd euróval 285,1 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval 739,3 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 23,1 milliárd euróval nőtt, 105,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,6 milliárd euróval 618,8 milliárd euróra emelkedett. 2009. február 18-án, szerdán lejárt egy 197,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 215,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 1,4 milliárd eurót tett ki (szemben az előző heti 0,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 80 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 75,9 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,1 milliárd euróval 243,4 milliárd euróra csökkent.

Egyéb kérdések

Az eurorendszer (2009. február 17-én közzétett) 2009. február 13-i állapotot tükröző heti összevont pénzügyi kimutatásával kapcsolatban megjegyzendő, hogy a bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök (eszközoldal, 2.2 tétel) és az euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések (eszközoldal, 3. tétel) soron 145 666 millió eurónak, illetve 168 736 millió eurónak kellett volna szerepelnie a 146 114 millió, illetve a 168 287 millió euro helyett. Az egyéb kötelezettségek soron (forrásoldal, 10. tétel) pedig 175 848 millió eurót kellett volna feltüntetni a 175 849 millió euro helyett.

Az eheti pénzügyi kimutatásban feltüntetett tényleges heti változás már tartalmazza a fenti módosítást.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 217 993 −166
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 324 530
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 13 128 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 146 196 530
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 166 940 −1 796
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 21 735 442
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 21 735 442
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 699 726 18 440
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 215 908 17 525
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 482 339 4
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 398 836
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 82 75
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 30 741 3 004
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 285 105 1 414
8 Euróban denominált államadósság 37 389 0
9 Egyéb eszközök 239 422 2 456
Eszközök összesen 1 858 375 24 324
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 739 282 −1 463
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 324 342 754
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 243 432 −4 083
2.2 Betéti rendelkezésre állás 80 049 4 111
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 861 725
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 315 −18
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 114 055 23 151
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 105 678 23 100
5.2 Egyéb kötelezettségek 8 377 51
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 236 439 −2 417
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −305 −192
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 10 710 214
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 10 710 214
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 446 0
10 Egyéb kötelezettségek 179 821 3 973
11 Átértékelési számlák 176 589 0
12 Saját tőke 71 682 322
Források összesen 1 858 375 24 324
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok