European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2009 m. vasario 20 d.

2009 m. vasario 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2009 m. vasario 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 166 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 310,4 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2009 m. vasario 19 d., baigėsi 70 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 65,8 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Šį sandorį Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2009 m. vasario 18 d., baigėsi 35,7 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 33,5 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Penktadienį, 2009 m. vasario 20 d., buvo atliktas 0,2 mlrd. eurų vertės vienos nakties likvidumo didinimo atpirkimo sandoris, kuris turėjo įtakos pretenzijoms ne euro zonos rezidentams eurais (4 straipsnis turto dalyje). Šį sandorį Eurosistema atliko pagal susitarimą su Magyar Nemzeti Bank, kad sudarytų galimybę pastarajam bankui vykdyti savo operacijas.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,4 mlrd. eurų – iki 285,1 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 739,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 23,1 mlrd. eurų – iki 105,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 13,6 mlrd. eurų – iki 618,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2009 m. vasario 18 d., baigėsi 197,7 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 215,3 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 80 mlrd. eurų (palyginti su 75,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 4,1 mlrd. eurų – iki 243,4 mlrd. eurų.

Kitos sritys

Reikėtų pažymėti, kad 2009 m. vasario 13 d. Eurosistemos konsoliduotoje savaitinėje finansinėje ataskaitoje (paskelbtoje 2009 m. vasario 17 d.) likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas (2.2 straipsnis turto dalyje) ir pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta (3 straipsnis turto dalyje) turėjo būti atitinkamai 145 666 mln. eurų ir 168 736 mln. eurų, o ne 146 114 mln. eurų ir 168 287 mln. eurų. Taip pat kiti įsipareigojimai (10 straipsnis įsipareigojimų dalyje) turėjo būti 175 848 mln. eurų, o ne 175 849 mln. eurų.

Faktiniai šios savaitės finansinėje ataskaitoje parodyti pokyčiai, palyginti su praėjusia savaite, apima ir prieš tai minėtus pokyčius.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 217 993 −166
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 159 324 530
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 13 128 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 146 196 530
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 166 940 −1 796
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 21 735 442
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 21 735 442
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 699 726 18 440
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 215 908 17 525
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 482 339 4
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 398 836
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 82 75
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 741 3 004
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 285 105 1 414
8 Valdžios skola eurais 37 389 0
9 Kitas turtas 239 422 2 456
Visas turtas 1 858 375 24 324
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 739 282 −1 463
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 324 342 754
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 243 432 −4 083
2.2 Indėlių galimybė 80 049 4 111
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 861 725
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 315 −18
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 114 055 23 151
5.1 Valdžiai 105 678 23 100
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 377 51
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 236 439 −2 417
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −305 −192
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 710 214
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 710 214
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 446 0
10 Kiti įsipareigojimai 179 821 3 973
11 Perkainojimo sąskaitos 176 589 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 682 322
Visi įsipareigojimai 1 858 375 24 324
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai