European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 20. veebruar 2009

24. veebruar 2009

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

20. veebruaril 2009 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 166 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 1,3 miljardi euro võrra 310,4 miljardi euroni. Neljapäeval, 19. veebruaril 2009 möödus 70 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava pöördoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 65,8 miljardit USA dollarit ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses Euroopa Keskpanga (EKP) ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing). Kolmapäeval, 18. veebruaril 2009 möödus euro ja Šveitsi frangi vahel teostatud 35,7 miljardi Šveitsi frangi suuruse valuutavahetusoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 33,5 miljardit Šveitsi franki ja tähtajaga seitse päeva. Eurosüsteem teostas selle operatsiooni seoses EKP ja Šveitsi Rahvuspanga ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing) ning see ei mõjutanud eurosüsteemi netopositsiooni välisvääringus.

Reedel, 20. veebruaril 2009 teostati 0,2 miljardi euro suurune likviidsust suurendav üleöö tagasiostutehing, mis mõjutas nõudeid eurodes euroalavälistele residentidele (varade kirje 4). Eurosüsteem teostas selle tehingu seoses Ungari keskpangaga sõlmitud kokkuleppega, et toetada Ungari keskpanga operatsioone.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,4 miljardi euro võrra 285,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,5 miljardi euro võrra 739,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 23,1 miljardi euro võrra 105,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 13,6 miljardi euro võrra 618,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 18. veebruaril 2009 möödus 197,7 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 215,3 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 80 miljardi euro ulatuses (võrreldes 75,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,1 miljardi euro võrra 243,4 miljardi euroni.

Muud küsimused

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande kohta seisuga 13. veebruar 2009 (avaldatud 17. veebruar 2009) märgitakse, et kirje „Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad” (varade kirje 2.2) jääk oleks pidanud olema 145 666 miljonit eurot 146 114 miljoni euro asemel ning kirje „Nõuded välisvääringus euroala residentidele” (varade kirje 3) jääk oleks pidanud olema 168 736 miljonit eurot 168 287 miljoni euro asemel. Kirje „Muud kohustused” (kohustuste kirje 10) jääk oleks pidanud olema 175 848 miljonit eurot 175 849 miljoni euro asemel.

Käesoleva nädala finantsaruandes toodud tegelikud nädalased muutused hõlmavad juba eelmainitud muutusi.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 217 993 −166
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 159 324 530
2.1 Nõuded RVFle 13 128 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 146 196 530
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 166 940 −1 796
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 21 735 442
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 21 735 442
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 699 726 18 440
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 215 908 17 525
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 482 339 4
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 398 836
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 82 75
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 741 3 004
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 285 105 1 414
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 389 0
9 Muud varad 239 422 2 456
Varad kokku 1 858 375 24 324
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 739 282 −1 463
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 324 342 754
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 243 432 −4 083
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 80 049 4 111
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 861 725
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 315 −18
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 114 055 23 151
5.1 Valitsussektor 105 678 23 100
5.2 Muud kohustused 8 377 51
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 236 439 −2 417
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees −305 −192
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 710 214
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 710 214
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 446 0
10 Muud kohustused 179 821 3 973
11 Ümberhindluskontod 176 589 0
12 Kapital ja reservid 71 682 322
Kohustused kokku 1 858 375 24 324
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid