Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 12 decembrie 2008

16 decembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 12 decembrie 2008, scăderea de 21 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 15,2 miliarde EUR, până la 374,1 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 11 decembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 75,1 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 57,4 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 0,8 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 0,8 miliarde USD, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 10 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 20,3 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 18,9 miliarde CHF, cu scadenţa la şapte zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Vineri, 12 decembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/DKK cu scadenţa la o lună, în valoare de 27,5 miliarde DKK, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 17,6 miliarde DKK, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Danmarks Nationalbank.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,5 miliarde EUR, până la 121,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a mărit cu 3 miliarde EUR, până la 743,5 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 3,4 miliarde EUR, până la 112,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 131,3 miliarde EUR, până la 678,2 miliarde EUR. Miercuri, 10 decembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 339,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 217,9 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune excepţională de refinanţare în valoare de 20,4 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 134,9 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 11 decembrie 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung cu scadenţa la trei luni, în valoare de 50 de miliarde EUR, a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 55,9 miliarde EUR, de asemenea cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. În aceeaşi zi, o altă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 38,1 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,7 miliarde EUR (faţă de 2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 159,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 250,5 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 121,9 miliarde EUR, până la 298,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 219 949 −21
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 156 544 −5 611
2.1 Creanţe asupra FMI 12 541 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 003 −5 611
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 238 392 −10 462
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 9 476 −582
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 9 476 −582
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 837 406 39 825
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 218 560 −121 666
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 616 131 160 810
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 669 714
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 45 −33
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 57 071 −942
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 121 443 483
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 491 0
9 Alte active 376 066 −5 376
Total active 2 053 837 17 314
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 743 506 2 999
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 457 779 30 457
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 298 543 121 888
2.2 Facilitatea de depozit 159 161 −91 337
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 75 −94
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 202 5 029
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 123 766 −2 079
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 112 860 −3 415
5.2 Alte angajamente 10 906 1 336
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 300 808 −14 288
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 276 1 783
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 13 138 −2 651
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 13 138 −2 651
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 161 602 −3 938
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 692 3
Total pasive 2 053 837 17 314

Contacte media