Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. december 12.

2008. december 16.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. december 12-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 21 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 15,2 milliárd euróval 374,1 milliárd euróra csökkent. 2008. december 11-én, csütörtökön lejárt egy 75,1 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 57,4 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 0,8 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswap művelet, és újabb 0,8 milliárd dolláros műveletet számoltak el hétnapos lejárattal. A devizaswap ügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. december 10-én, szerdán lejárt egy 20,3 milliárd svájci frank értékű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el, 18,9 milliárd svájci frank értékben és hétnapos lejárattal. Az eurorendszer művelete az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott, és nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. 2008. december 12-én, pénteken 27,5 milliárd dán korona értékű, egy hónap futamidejű EUR/DKK devizaswap művelet járt le, és újabb műveletet számoltak el 17,6 milliárd dán korona értékben és három hónap futamidővel. A műveletet az eurorendszer az EKB és a Danmarks Nationalbank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,5 milliárd euróval 121,4 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3 milliárd euróval nőtt, 743,5 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 3,4 milliárd euróval csökkent, 112,9 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 131,3 milliárd euróval 678,2 milliárd euróra emelkedett. 2008. december 10-én, szerdán lejárt egy 339,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 217,9 milliárd euro értékben. Ugyanazon a napon lejárt egy 20,4 milliárd eurós speciális lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 134,9 milliárd euro értékben. 2008. december 11-én, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, amelynek három hónap volt a futamideje, és újabb műveletet számoltak el 55,9 milliárd euro értékben és azonos lejárattal. Ugyanezen a napon még egy kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 38,1 milliárd euro, lejárata pedig hat hónap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 159,2 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 250,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 121,9 milliárd euróval 298,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 219 949 −21
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 156 544 −5 611
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 12 541 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 003 −5 611
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 238 392 −10 462
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 476 −582
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 476 −582
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 837 406 39 825
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 218 560 −121 666
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 131 160 810
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 669 714
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 45 −33
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 57 071 −942
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 121 443 483
8 Euróban denominált államadósság 37 491 0
9 Egyéb eszközök 376 066 −5 376
Eszközök összesen 2 053 837 17 314
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 743 506 2 999
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 457 779 30 457
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 298 543 121 888
2.2 Betéti rendelkezésre állás 159 161 −91 337
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 75 −94
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 202 5 029
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 123 766 −2 079
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 112 860 −3 415
5.2 Egyéb kötelezettségek 10 906 1 336
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 300 808 −14 288
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 276 1 783
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 13 138 −2 651
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 13 138 −2 651
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 161 602 −3 938
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 692 3
Források összesen 2 053 837 17 314

Médiakapcsolatok