Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gruodžio 12 d.

2008 m. gruodžio 16 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gruodžio 12 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 21 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 374,1 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 11 d., baigėsi 75,1 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 57,4 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 0,8 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 10 d., baigėsi 20,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 18,9 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Penktadienį, 2008 m. gruodžio 12 d. baigėsi 27,5 mlrd. Danijos kronų vertės vieno mėnesio trukmės eurų ir Danijos kronų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 17,6 mlrd. Danijos kronų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Danmarks Nationalbank laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,5 mlrd. eurų – iki 121,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3 mlrd. eurų – iki 743,5 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,4 mlrd. eurų – iki 112,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 131,3 mlrd. eurų – iki 678,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gruodžio 10 d., baigėsi 339,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 217,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 20,4 mlrd. eurų vertės specialios trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 134,9 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. gruodžio 11 d., baigėsi papildomos 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 55,9 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena papildoma 38,1 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,7 mlrd. eurų (palyginti su 2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 159,2 mlrd. eurų (palyginti su 250,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 121,9 mlrd. eurų – iki 298,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 219 949 −21
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 156 544 −5 611
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 12 541 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 003 −5 611
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 238 392 −10 462
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 9 476 −582
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 9 476 −582
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 837 406 39 825
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 218 560 −121 666
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 616 131 160 810
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 669 714
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 45 −33
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 071 −942
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 121 443 483
8 Valdžios skola eurais 37 491 0
9 Kitas turtas 376 066 −5 376
Visas turtas 2 053 837 17 314
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 743 506 2 999
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 457 779 30 457
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 298 543 121 888
2.2 Indėlių galimybė 159 161 −91 337
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 75 −94
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 202 5 029
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 123 766 −2 079
5.1 Valdžiai 112 860 −3 415
5.2 Kiti įsipareigojimai 10 906 1 336
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 300 808 −14 288
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 276 1 783
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 138 −2 651
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 138 −2 651
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 602 −3 938
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 692 3
Visi įsipareigojimai 2 053 837 17 314

Kontaktai žiniasklaidai