Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.12.2008

16.12.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.12.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 21 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 15,2 miljardilla eurolla 374,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 11.12.2008 erääntyi 75,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 57,4 miljardin dollarin operaatio. Uuden operaation maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 0,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi 0,8 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 10.12.2008 erääntyi 20,3 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 18,9 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Perjantaina 12.12.2008 erääntyi 27,5 miljardin Tanskan kruunun valuuttaswap-operaatio euron ja Tanskan kruunun välillä. Operaation maturiteetti oli yksi kuukausi. Samalla suoritettiin uusi, 17,6 miljardin kruunun operaatio, jonka maturiteetti on kolme kuukautta. Tämä eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Tanskan keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,5 miljardilla eurolla 121,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 3 miljardilla eurolla 743,5 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 3,4 miljardilla eurolla 112,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 131,3 miljardilla eurolla 678,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.12.2008 erääntyi 339,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 217,9 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Samana päivänä erääntyi 20,4 miljardin euron rahoitusoperaatio poikkeavalla maturiteetilla ja suoritettiin uuden, 134,9 miljardin euron operaation maksut. Torstaina 11.12.2008 erääntyi 50 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kolme kuukautta, ja samalla suoritettiin uuden, 55,9 miljardin euron operaation maksut. Myös uuden operaation maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä suoritettiin myös 38,1 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 159,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 250,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 121,9 miljardilla eurolla 298,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 219 949 −21
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 156 544 −5 611
2.1 Saamiset IMF:ltä 12 541 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 003 −5 611
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 238 392 −10 462
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 476 −582
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 476 −582
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 837 406 39 825
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 218 560 −121 666
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 131 160 810
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 669 714
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 45 −33
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 57 071 −942
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 121 443 483
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 491 0
9 Muut saamiset 376 066 −5 376
Vastaavaa yhteensä 2 053 837 17 314
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 743 506 2 999
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 457 779 30 457
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 298 543 121 888
2.2 Talletusmahdollisuus 159 161 −91 337
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 75 −94
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 202 5 029
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 123 766 −2 079
5.1 Julkisyhteisöt 112 860 −3 415
5.2 Muut 10 906 1 336
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 300 808 −14 288
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 276 1 783
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 13 138 −2 651
8.1 Talletukset ja muut velat 13 138 −2 651
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 161 602 −3 938
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 692 3
Vastattavaa yhteensä 2 053 837 17 314

Yhteyshenkilöt