Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 14 noiembrie 2008

18 noiembrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 14 noiembrie 2008, scăderea de 10 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 5,7 miliarde EUR, până la 366,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate. Joi, 13 noiembrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 58,6 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 60,6 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de swap valutar EUR/USD în valoare de 1 miliard USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 1 miliard USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune de swap valutar nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 12 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/CHF în valoare de 21,2 miliarde CHF a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 15,2 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Miercuri, 12 noiembrie 2008, o operaţiune de swap valutar EUR/DKK în valoare de 27,5 miliarde DKK, cu scadenţa la o lună, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Danmarks Nationalbank.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,1 miliarde EUR, până la 118,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 0,7 miliarde EUR, până la 728,6 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au sporit cu 2 miliarde EUR, până la 77,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 139 de miliarde EUR, până la 636,8 miliarde EUR. Miercuri, 12 noiembrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 312 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 334,4 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 13 noiembrie 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 50 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 66,8 miliarde EUR, cu scadenţa la trei luni, a fost decontată. În aceeaşi zi, o altă operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 41,6 miliarde EUR, cu scadenţa la şase luni, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 2,7 miliarde EUR (faţă de 8,4 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 163,8 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 225,5 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 127,8 miliarde EUR, până la 280,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 183 −10
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 160 230 4 447
2.1 Creanţe asupra FMI 11 750 1 699
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 148 480 2 748
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 227 511 986
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 11 557 131
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 11 557 131
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 800 711 77 301
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 335 184 22 395
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 462 835 60 667
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 2 654 −5 787
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 37 26
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 43 587 −23 769
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 118 795 134
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 442 0
9 Alte active 378 704 −866
Total active 1 998 720 58 353
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 728 554 −740
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 444 043 66 156
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 280 171 127 821
2.2 Facilitatea de depozit 163 842 −61 658
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 30 −7
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 247 −27
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 89 376 2 503
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 77 697 1 969
5.2 Alte angajamente 11 679 534
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 306 175 −9 688
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro −1 391 −511
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 000 254
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 000 254
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 168 963 405
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 684 0
Total pasive 1 998 720 58 353

Contacte media