Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. november 14.

2008. november 18.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. november 14-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 10 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás, illetve egy másik központi bank aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint likviditásbővítő műveletek következtében 5,7 milliárd euróval 366,7 milliárd euróra emelkedett. 2008. november 13-án, csütörtökön lejárt egy 58,6 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós művelet futamideje, és újabb művelet elszámolására került sor 60,6 milliárd dollár értékben, hétnapos futamidővel. Ugyanezen a napon lejárt egy 1 milliárd USA-dollár értékű EUR/USD devizaswap-művelet, és újabb 1 milliárd dolláros műveletet számoltak el hétnapos lejárattal. A devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer összes USA-dollárban denominált tranzakciója az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódott. 2008. november 12-én, szerdán lejárt egy 21,2 milliárd CHF értékű EUR/CHF devizaswap-művelet futamideje, és újabb műveletet számoltak el, 15,2 milliárd CHF értékben és hétnapos lejárattal. A művelet, amelyet az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezett, nem volt hatással az eurorendszer nettó devizapozíciójára. 2008. november 12-én, szerdán 27,5 milliárd DKK értékű EUR/DKK devizaswap-ügyletet számoltak el egyhónapos lejárattal. A műveletet az eurorendszer az EKB és a Danmarks Nationalbank közötti ideiglenes és kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval 118,8 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,7 milliárd euróval 728,6 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 2 milliárd euróval 77,7  milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 139 milliárd euróval emelkedett, 636,8 milliárd euróra. 2008. november 12-én, szerdán lejárt egy 312 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 334,4 milliárd euro értékben. 2008. november 13-án, csütörtökön lejárt egy 50 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor háromhavi lejárattal és 66,8 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon még egy hosszabb lejáratú, kiegészítő refinanszírozási műveletet is elszámoltak, amelynek értéke 41,6 milliárd euro, lejárata pedig hat hónap volt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 2,7 milliárd euro értékű volt (szemben az előző heti 8,4 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 163,8 milliárd euro értékben használták fel (szemben az előző heti 225,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 127,8 milliárd euróval 280,2 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 183 −10
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 160 230 4 447
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 11 750 1 699
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 148 480 2 748
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 227 511 986
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 11 557 131
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 11 557 131
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 800 711 77 301
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 335 184 22 395
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 462 835 60 667
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 2 654 −5 787
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 37 26
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 43 587 −23 769
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 118 795 134
8 Euróban denominált államadósság 37 442 0
9 Egyéb eszközök 378 704 −866
Eszközök összesen 1 998 720 58 353
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 728 554 −740
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 444 043 66 156
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 280 171 127 821
2.2 Betéti rendelkezésre állás 163 842 −61 658
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 30 −7
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 247 −27
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 89 376 2 503
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 697 1 969
5.2 Egyéb kötelezettségek 11 679 534
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 306 175 −9 688
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek −1 391 −511
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 000 254
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 000 254
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 168 963 405
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 684 0
Források összesen 1 998 720 58 353

Médiakapcsolatok