Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. lapkričio 14 d.

2008 m. lapkričio 18 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. lapkričio 14 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 10 mln. eurų dėl dviejų iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl dar vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,7 mlrd. eurų – iki 366,7 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų. Ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 13 d., baigėsi 58,6 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 60,6 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi 1 mlrd. JAV dolerių vertės eurų ir JAV dolerių apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 1 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės operacija. Ši valiutų apsikeitimo operacija neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 12 d., baigėsi 21,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės eurų ir Šveicarijos frankų apsikeitimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 15,2 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 12 d., buvo atlikta 27,5 mlrd. Danijos kronų vertės vieno mėnesio trukmės eurų ir Danijos kronų apsikeitimo operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Danmarks Nationalbank laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 118,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,7 mlrd. eurų – iki 728,6 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 77,7 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 139 mlrd. eurų – iki 636,8 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. lapkričio 12 d., baigėsi 312 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 334,4 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. lapkričio 13 d., baigėsi papildomos 50 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 66,8 mlrd. eurų vertės trijų mėnesių trukmės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta dar viena papildoma 41,6 mlrd. eurų vertės šešių mėnesių trukmės ilgesnės trukmės refinansavimo operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 2,7 mlrd. eurų (palyginti su 8,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 163,8 mlrd. eurų (palyginti su 225,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 127,8 mlrd. eurų – iki 280,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 183 −10
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 160 230 4 447
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 11 750 1 699
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 148 480 2 748
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 227 511 986
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 557 131
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 557 131
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 800 711 77 301
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 335 184 22 395
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 462 835 60 667
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 2 654 −5 787
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 37 26
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 587 −23 769
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 118 795 134
8 Valdžios skola eurais 37 442 0
9 Kitas turtas 378 704 −866
Visas turtas 1 998 720 58 353
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 728 554 −740
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 444 043 66 156
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 280 171 127 821
2.2 Indėlių galimybė 163 842 −61 658
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 30 −7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 247 −27
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 89 376 2 503
5.1 Valdžiai 77 697 1 969
5.2 Kiti įsipareigojimai 11 679 534
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 306 175 −9 688
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta −1 391 −511
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 000 254
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 000 254
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 168 963 405
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 684 0
Visi įsipareigojimai 1 998 720 58 353

Kontaktai žiniasklaidai