Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 14.11.2008

18.11.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 14.11.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 10 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään muun eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 5,7 miljardilla eurolla 366,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 13.11.2008 erääntyi 58,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 60,6 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Samana päivänä erääntyi 1 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä ja suoritettiin uusi 1 miljardin dollarin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 12.11.2008 erääntyi 21,2 miljardin Sveitsin frangin valuuttaswap-operaatio euron ja Sveitsin frangin välillä ja suoritettiin uusi, 15,2 miljardin frangin operaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Keskiviikkona 12.11.2008 suoritettiin 27,5 miljardin Tanskan kruunun valuuttaswap-operaatio euron ja Tanskan kruunun välillä. Operaation maturiteetti on yksi kuukausi. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Tanskan keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,1 miljardilla eurolla 118,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,7 miljardilla eurolla 728,6 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 2 miljardilla eurolla 77,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 139 miljardilla eurolla 636,8 miljardiin euroon. Keskiviikkona 12.11.2008 erääntyi 312 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 334,4 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 13.11.2008 erääntyi 50 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 66,8 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on kolme kuukautta. Samana päivänä erääntyi myös 41,6 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, jonka maturiteetti oli kuusi kuukautta.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 2,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 8,4 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 163,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 225,5 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 127,8 miljardilla eurolla 280,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 183 −10
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 160 230 4 447
2.1 Saamiset IMF:ltä 11 750 1 699
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 148 480 2 748
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 227 511 986
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 557 131
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 557 131
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 800 711 77 301
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 335 184 22 395
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 462 835 60 667
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 2 654 −5 787
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 37 26
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 43 587 −23 769
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 118 795 134
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 442 0
9 Muut saamiset 378 704 −866
Vastaavaa yhteensä 1 998 720 58 353
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 728 554 −740
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 444 043 66 156
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 280 171 127 821
2.2 Talletusmahdollisuus 163 842 −61 658
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 30 −7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 247 −27
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 89 376 2 503
5.1 Julkisyhteisöt 77 697 1 969
5.2 Muut 11 679 534
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 306 175 −9 688
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle −1 391 −511
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 000 254
8.1 Talletukset ja muut velat 17 000 254
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 168 963 405
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 684 0
Vastattavaa yhteensä 1 998 720 58 353

Yhteyshenkilöt