Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 24 octombrie 2008

28 octombrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 24 octombrie 2008, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 12,4 miliarde EUR, până la 330,9 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 23 octombrie 2008, o operaţiune reversibilă de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 101,9 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune reversibilă suplimentară de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 170,9 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 68 de miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Tot joi, 23 octombrie 2008, o operaţiune de swap valutar în USD în valoare de 22,6 miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată, iar o altă operaţiune de swap valutar în USD în valoare de 3,9 miliarde USD, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată în aceeaşi zi. Aceste două operaţiuni de swap valutar nu au afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului. Toate operaţiunile în USD au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre Banca Centrală Europeană (BCE) şi Rezervele Federale ale SUA. Miercuri, 22 octombrie 2008, o operaţiune de swap valutar în franci elveţieni în valoare de 22,3 miliarde CHF, cu scadenţa la 7 zile, a fost decontată. Această operaţiune a fost derulată de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Banca Naţională a Elveţiei şi nu a afectat în niciun fel poziţia netă în valută a Eurosistemului.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 1,5 miliarde EUR, până la 116,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a sporit cu 1,3 miliarde EUR, până la nivelul de 723,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 40,3 miliarde EUR, până la 120,3 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 31,2 miliarde EUR, până la 564,6 miliarde EUR. Miercuri, 22 octombrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 310 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 304 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 14,1 miliarde EUR (faţă de 14 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 202,6 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 239,6 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 49,3 miliarde EUR, până la 181,2 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 195 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 153 941 7 350
2.1 Creanţe asupra FMI 9 820 −1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 144 121 7 351
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 198 860 −24 343
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 12 955 −741
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 12 955 −741
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 767 232 −5 960
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 305 951 −6 035
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 447 187 5
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 14 085 82
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 8 −12
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 64 045 2 882
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 116 343 1 526
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 441 −7
9 Alte active 387 152 4 373
Total active 1 958 164 −14 920
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 723 083 1 250
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 383 787 −86 472
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 181 178 −49 338
2.2 Facilitatea de depozit 202 558 −37 017
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 51 −117
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 221 96
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 137 722 45 801
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 120 258 40 273
5.2 Alte angajamente 17 464 5 528
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 283 579 28 575
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 72 −1 225
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 428 −3 347
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 428 −3 347
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 167 522 402
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 680 1
Total pasive 1 958 164 −14 920

Contacte media