Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 24.10.2008

28.10.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 24.10.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) supistui 12,4 miljardilla eurolla 330,9 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 23.10.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 101,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Samana päivänä erääntyi myös 170,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio ja suoritettiin uusi, 68 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Torstaina 23.10.2008 suoritettiin lisäksi 22,6 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio 28 päivän maturiteetilla ja 3,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin valuuttaswap-operaatio seitsemän päivän maturiteetilla. Näillä kahdella valuuttaswap-operaatiolla ei ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon. Kaikki eurojärjestelmän toteuttamat Yhdysvaltain dollarin määräiset operaatiot liittyivät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) Euroopan keskuspankin (EKP) ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken. Keskiviikkona 22.10.2008 suoritettiin 22,3 miljardin Sveitsin frangin likviditeettiä lisäävä operaatio, jonka maturiteetti on seitsemän päivää. Eurojärjestelmän toteuttama operaatio liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Sveitsin keskuspankin kesken, eikä sillä ollut vaikutusta eurojärjestelmän nettovaluuttapositioon.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,5 miljardilla eurolla 116,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 723,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 40,3 miljardilla eurolla 120,3 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 31,2 miljardilla eurolla 564,6 miljardiin euroon. Keskiviikkona 22.10.2008 erääntyi 310 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 304 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 14,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 14 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 202,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 239,6 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 49,3 miljardilla eurolla 181,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 195 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 153 941 7 350
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 820 −1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 144 121 7 351
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 198 860 −24 343
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 955 −741
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 955 −741
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 767 232 −5 960
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 305 951 −6 035
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 447 187 5
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 14 085 82
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 8 −12
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 64 045 2 882
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 116 343 1 526
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 441 −7
9 Muut saamiset 387 152 4 373
Vastaavaa yhteensä 1 958 164 −14 920
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 723 083 1 250
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 383 787 −86 472
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 181 178 −49 338
2.2 Talletusmahdollisuus 202 558 −37 017
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 51 −117
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 221 96
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 137 722 45 801
5.1 Julkisyhteisöt 120 258 40 273
5.2 Muut 17 464 5 528
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 283 579 28 575
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 72 −1 225
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 428 −3 347
8.1 Talletukset ja muut velat 16 428 −3 347
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 167 522 402
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 680 1
Vastattavaa yhteensä 1 958 164 −14 920

Yhteyshenkilöt