Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. spalio 24 d.

2008 m. spalio 28 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. spalio 24 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 1 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,4 mlrd. eurų – iki 330,9 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 23 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 101,9 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės sandoris. Tą pačią dieną baigėsi dar vieno 170,9 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo grįžtamojo sandorio terminas ir buvo atliktas naujas 68 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės sandoris. Taip pat ketvirtadienį, 2008 m. spalio 23 d., buvo atlikta 22,6 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės JAV dolerių apsikeitimo operacija ir dar viena 3,9 mlrd. JAV dolerių vertės septynių dienų trukmės JAV dolerių apsikeitimo operacija. Šios dvi valiutų apsikeitimo operacijos neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta. Visus sandorius JAV doleriais Eurosistema atliko pagal Europos centinio banko (ECB) ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Trečiadienį, 2008 m. spalio 22 d., buvo atlikta 22,3 mlrd. Šveicarijos frankų vertės septynių dienų trukmės Šveicarijos frankų apsikeitimo operacija. Šią operaciją Eurosistema atliko pagal ECB ir Šveicarijos nacionalinio banko laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija). Ji neturėjo įtakos Eurosistemos grynajai pozicijai užsienio valiuta.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 116,3 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 723,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 40,3 mlrd. eurų – iki 120,3 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 31,2 mlrd. eurų – iki 564,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. spalio 22 d., baigėsi 310 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 304 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 14,1 mlrd. eurų (palyginti su 14 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 202,6 mlrd. eurų (palyginti su 239,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 49,3 mlrd. eurų – iki 181,2 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 195 −1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 153 941 7 350
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 820 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 121 7 351
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 198 860 −24 343
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 955 −741
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 955 −741
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 767 232 −5 960
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 305 951 −6 035
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 447 187 5
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 14 085 82
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −12
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 64 045 2 882
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 116 343 1 526
8 Valdžios skola eurais 37 441 −7
9 Kitas turtas 387 152 4 373
Visas turtas 1 958 164 −14 920
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 723 083 1 250
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 383 787 −86 472
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 181 178 −49 338
2.2 Indėlių galimybė 202 558 −37 017
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 51 −117
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 221 96
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 137 722 45 801
5.1 Valdžiai 120 258 40 273
5.2 Kiti įsipareigojimai 17 464 5 528
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 283 579 28 575
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 72 −1 225
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 428 −3 347
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 428 −3 347
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 167 522 402
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 680 1
Visi įsipareigojimai 1 958 164 −14 920

Kontaktai žiniasklaidai