Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. október 24.

2008. október 28.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. október 24-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 12,4 milliárd euróval csökkent, 330,9 milliárd euróra. 2008. október 23-án, csütörtökön lejárt egy 25 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 101,9 milliárd dolláros, 28 napos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon lejárt egy további, 170,9 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő penziós ügylet futamideje, és újabb 68 milliárd dolláros, hétnapos futamidejű művelet elszámolására került sor. Ugyancsak 2008. október 23-án, csütörtökön 22,6 milliárd USA-dollár értékben USD-devizaswapügyletet hajtottak végre 28 napos lejárattal, és ugyanezen a napon 3,9 milliárd USA-dollár értékben egy további USD-devizaswapügylet elszámolására került sor hétnapos lejárattal. Ennek a két devizaswapügyletnek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára. Az eurorendszer az összes USA-dollárban denominált tranzakciót az Európai Központi Bank (EKB) és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte. 2008. október 22-én, szerdán 22,3 milliárd svájci frank értékben CHF-devizaswapügyletet hajtottak végre hétnapos lejárattal. A műveletet az eurorendszer az EKB és a Svájci Nemzeti Bank közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte, és ennek nem volt hatása az eurorendszer nettó devizapozíciójára.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,5 milliárd euróval emelkedett, 116,3 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval nőtt, 723,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 40,3 milliárd euróval nőtt, 120,3 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 31,2 milliárd euróval emelkedett, 564,6 milliárd euróra. 2008. október 22-én, szerdán lejárt egy 310 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 304 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldali 5.5. tétel) igénybevételére 14,1 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 14 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldali 2.2. tétel) 202,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 239,6 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 49,3 milliárd euróval csökkent, 181,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 195 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 153 941 7 350
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 820 −1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 144 121 7 351
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 198 860 −24 343
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 12 955 −741
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 12 955 −741
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 767 232 −5 960
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 305 951 −6 035
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 447 187 5
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 14 085 82
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 8 −12
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 64 045 2 882
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 116 343 1 526
8 Euróban denominált államadósság 37 441 −7
9 Egyéb eszközök 387 152 4 373
Eszközök összesen 1 958 164 −14 920
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 723 083 1 250
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 383 787 −86 472
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 181 178 −49 338
2.2 Betéti rendelkezésre állás 202 558 −37 017
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 51 −117
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 221 96
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 137 722 45 801
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 120 258 40 273
5.2 Egyéb kötelezettségek 17 464 5 528
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 283 579 28 575
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 72 −1 225
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 428 −3 347
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 428 −3 347
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 167 522 402
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 680 1
Források összesen 1 958 164 −14 920