Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 10 octombrie 2008

14 octombrie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 10 octombrie 2008, scăderea de 153 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat, în primul rând, vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi, în al doilea rând, vânzării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a sporit cu 29,8 miliarde EUR, până la 279 de miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu, precum şi a operaţiunilor de furnizare de lichiditate în USD. Joi, 9 octombrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichiditate în USD în valoare de 10 miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 20 de miliarde USD, cu scadenţa la 84 de zile, a fost decontată. Vineri, 10 octombrie 2008, o operaţiune de furnizare de lichiditate în USD, cu scadenţa overnight, în valoare de 93,9 miliarde USD a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active) au crescut cu 0,4 miliarde EUR, până la 113,6 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 18,9 miliarde EUR, până la 712,1 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,5 miliarde EUR, până la 64,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a mărit cu 182,3 miliarde EUR, până la 584,6 miliarde EUR. Luni, 6 octombrie 2008, o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichiditate în valoare de 193,8 miliarde EUR a ajuns la scadenţă. Miercuri, 8 octombrie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 190 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 250 de miliarde EUR a fost decontată. Joi, 9 octombrie 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 25 de miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 de miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichiditate în valoare de 24,7 miliarde EUR, cu scadenţa la şase zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 16,6 miliarde EUR (faţă de 24,6 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 154,7 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 38,9 miliarde EUR).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 142,5 miliarde EUR, până la 295,8 miliarde EUR.

Diverse

Trebuie remarcat faptul că cifrele corespunzătoare situaţiei financiare săptămânale consolidate la nivelul Eurosistemului la 3 octombrie 2008 (publicată la data de 8 octombrie 2008) s-au modificat datorită ajustărilor tehnice efectuate la o bancă centrală din Eurosistem. Totuşi, aceste modificări sunt considerate irelevante şi, prin urmare, nu este necesară republicarea situaţiei financiare săptămânale consolidate la nivelul Eurosistemului din data de 3 octombrie 2008. Variaţiile săptămânale efective indicate în situaţia financiară din această săptămână conţin deja modificările menţionate anterior.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 220 237 −153
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 146 985 −1 661
2.1 Creanţe asupra FMI 9 814 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 137 171 −1 661
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 165 050 32 840
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 191 395
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 191 395
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 739 388 104 271
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 250 882 60 882
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 447 179 26 660
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 24 681 24 681
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 16 634 −7 957
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 12 4
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 66 110 −9 537
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 113 560 443
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 448 0
9 Alte active 378 886 −3 458
Total active 1 881 854 123 139
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 712 119 18 914
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 450 561 64 429
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 295 820 142 453
2.2 Facilitatea de depozit 154 655 115 801
2.3 Depozite pe termen fix 0 −193 844
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 86 20
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 143 −56
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 85 684 6 666
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 64 900 −6 491
5.2 Alte angajamente 20 783 13 158
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 195 015 33 420
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 968 −366
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 26 668 1 699
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 26 668 1 699
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 384 0
10 Alte pasive 164 948 −1 568
11 Conturi de reevaluare 168 685 0
12 Capital şi rezerve 71 680 1
Total pasive 1 881 854 123 139
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media