Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 10.10.2008

14.10.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 10.10.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 153 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 29,8 miljardilla eurolla 279 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden vaikutuksesta. Torstaina 9.10.2008 erääntyi 10 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 20 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 84 päivää. Perjantaina 10.10.2008 suoritettiin 93,9 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio yön yli ‑maturiteetilla. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,4 miljardilla eurolla 113,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 18,9 miljardilla eurolla 712,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 6,5 miljardilla eurolla 64,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 182,3 miljardilla eurolla 584,6 miljardiin euroon. Maanantaina 6.10.2008 erääntyi 193,8 miljardin euron likviditeettiä vähentävä hienosäätöoperaatio. Keskiviikkona 8.10.2008 erääntyi 190 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 250 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 9.10.2008 erääntyi 25 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Samana päivänä toteutettiin 24,7 miljardin euron likviditeettiä lisäävä hienosäätöoperaatio, jonka maturiteetti on kuusi päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 16,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 24,6 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 154,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 38,9 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 142,5 miljardilla eurolla 295,8 miljardiin euroon.

Muut seikat

Eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on tehty teknisiä mukautuksia, minkä vuoksi eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen 3.10.2008 (julkaistu 8.10.2008) luvut ovat muuttuneet. Muutokset eivät kuitenkaan ole niin suuria, että eurojärjestelmän konsolidoidusta viikkotaseesta 3.10.2008 tarvitsisi julkaista korjattu versio. Nämä muutokset on jo otettu huomioon tämänkertaisessa viikkotaseessa laskettaessa muutosta edelliseen viikkoon verrattuna.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 220 237 −153
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 146 985 −1 661
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 814 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 137 171 −1 661
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 165 050 32 840
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 191 395
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 191 395
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 739 388 104 271
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 250 882 60 882
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 447 179 26 660
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 24 681 24 681
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 16 634 −7 957
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 12 4
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 66 110 −9 537
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 113 560 443
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 448 0
9 Muut saamiset 378 886 −3 458
Vastaavaa yhteensä 1 881 854 123 139
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 712 119 18 914
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 450 561 64 429
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 295 820 142 453
2.2 Talletusmahdollisuus 154 655 115 801
2.3 Määräaikaistalletukset 0 −193 844
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 86 20
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 143 −56
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 85 684 6 666
5.1 Julkisyhteisöt 64 900 −6 491
5.2 Muut 20 783 13 158
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 195 015 33 420
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 968 −366
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 26 668 1 699
8.1 Talletukset ja muut velat 26 668 1 699
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 384 0
10 Muut velat 164 948 −1 568
11 Arvonmuutostilit 168 685 0
12 Pääoma ja rahastot 71 680 1
Vastattavaa yhteensä 1 881 854 123 139
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle