Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. spalio 10 d.

2008 m. spalio 14 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. spalio 10 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 153 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pardavimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 29,8 mlrd. eurų – iki 279 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 9 d., baigėsi 10 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 20 mlrd. JAV dolerių vertės 84 d. trukmės operacija. Penktadienį, 2008 m. spalio 10 d., buvo atlikta 93,9 mlrd. JAV dolerių vertės vienos nakties likvidumo didinimo operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 113,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 18,9 mlrd. eurų – iki 712,1 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 64,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 182,3 mlrd. eurų – iki 584,6 mlrd. eurų. Pirmadienį, 2008 m. spalio 6 d., baigėsi 193,8 mlrd. eurų vertės likvidumo mažinimo koreguojamosios operacijos terminas. Trečiadienį, 2008 m. spalio 8 d., baigėsi 190 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 250 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. spalio 9 d., baigėsi papildomos 25 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną buvo atlikta likvidumo didinimo 24,7 mlrd. eurų vertės šešių dienų trukmės koreguojamoji operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 16,6 mlrd. eurų (palyginti su 24,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 154,7 mlrd. eurų (palyginti su 38,9 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 142,5 mlrd. eurų – iki 295,8 mlrd. eurų.

Kiti klausimai

Pažymėtina, kad 2008 m. spalio 8 d. skelbtoje Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje 2008 m. spalio 3 d. pateikti duomenys pasikeitė dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto techninio patikslinimo. Tačiau šie pasikeitimai nelaikomi svarbiais ir dėl to nėra būtina pakartotinai skelbti Eurosistemos konsoliduotą finansinę ataskaitą 2008 m. spalio 3 d. Faktiniai šios savaitės finansinėje ataskaitoje parodyti pokyčiai, palyginti su praėjusia savaite, apima ir prieš tai minėtus pokyčius.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 220 237 −153
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 146 985 −1 661
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 814 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 137 171 −1 661
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 165 050 32 840
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 191 395
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 191 395
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 739 388 104 271
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 250 882 60 882
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 447 179 26 660
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 24 681 24 681
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 16 634 −7 957
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 12 4
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 66 110 −9 537
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 113 560 443
8 Valdžios skola eurais 37 448 0
9 Kitas turtas 378 886 −3 458
Visas turtas 1 881 854 123 139
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 712 119 18 914
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 450 561 64 429
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 295 820 142 453
2.2 Indėlių galimybė 154 655 115 801
2.3 Terminuotieji indėliai 0 −193 844
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 86 20
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 143 −56
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 85 684 6 666
5.1 Valdžiai 64 900 −6 491
5.2 Kiti įsipareigojimai 20 783 13 158
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 195 015 33 420
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 968 −366
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 668 1 699
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 26 668 1 699
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 384 0
10 Kiti įsipareigojimai 164 948 −1 568
11 Perkainojimo sąskaitos 168 685 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 680 1
Visi įsipareigojimai 1 881 854 123 139
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai