Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. říjnu 2008

14. října 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. října 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 153 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a čistému prodeji zlatých mincí jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 29,8 mld. EUR na 279 mld. EUR. Ve čtvrtek 9. října 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 10 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 20 mld. USD se splatností 84 dní. V pátek 10. října 2008 byla vypořádána jednodenní operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 93,9 mld. USD. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 113,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 18,9 mld. EUR na 712,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 6,5 mld. EUR na 64,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 182,3 mld. EUR na 584,6 mld. EUR. V pondělí 6. října 2008 byla splatná operace jemného doladění k odčerpání likvidity o objemu 193,8 mld. EUR. Ve středu 8. října 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 190 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 250 mld. EUR. Ve čtvrtek 9. října 2008 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 25 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR. V tentýž den byla vypořádána operace jemného doladění na poskytnutí likvidity o objemu 24,7 mld. EUR se splatností šest dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 16,6 mld. EUR (ve srovnání s 24,6 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 154,7 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 38,9 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 142,5 mld. EUR na 295,8 mld. EUR.

Ostatní

Je třeba poznamenat, že čísla uvedená v konsolidované týdenní rozvaze Eurosystému k 3. říjnu 2008 (zveřejněné 8. října 2008) se v důsledku technických úprav v jedné centrální bance Eurosystému změnila. Tyto změny lze však považovat za nepodstatné, a proto není nutné nově zveřejňovat konsolidovanou týdenní rozvahu Eurosystému k 3. říjnu 2008. Skutečné mezitýdenní změny uvedené v rozvaze z tohoto týdne již zmíněné změny zahrnují.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 220 237 −153
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 146 985 −1 661
2.1 Pohledávky za MMF 9 814 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 137 171 −1 661
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 165 050 32 840
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 191 395
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 191 395
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 739 388 104 271
5.1 Hlavní refinanční operace 250 882 60 882
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 447 179 26 660
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 24 681 24 681
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 16 634 −7 957
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 12 4
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 110 −9 537
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 113 560 443
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 448 0
9 Ostatní aktiva 378 886 −3 458
Aktiva celkem 1 881 854 123 139
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 712 119 18 914
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 450 561 64 429
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 295 820 142 453
2.2 Vkladová facilita 154 655 115 801
2.3 Termínované vklady 0 −193 844
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 86 20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 143 −56
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 85 684 6 666
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 64 900 −6 491
5.2 Ostatní závazky 20 783 13 158
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 195 015 33 420
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 968 −366
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 26 668 1 699
8.1 Vklady a ostatní závazky 26 668 1 699
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 384 0
10 Ostatní pasiva 164 948 −1 568
11 Účty přecenění 168 685 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 680 1
Pasiva celkem 1 881 854 123 139
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média