Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. október 10.

2008. október 14.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. október 10-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 153 millió eurós csökkenése mögött egyrészt az eurorendszer egyik nemzeti központi bankjának (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás szerinti) aranyeladása, valamint egy másik központi bank nettó aranyérme-eladása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek, valamint az USA-dollárban denominált likviditásbővítő műveletek következtében 29,8 milliárd euróval 279 milliárd euróra emelkedett. 2008. október 9-én, csütörtökön lejárt egy 10 milliárd USA-dollár értékű likviditásbővítő művelet, és újabb művelet elszámolására került sor 20 milliárd dollár értékben és 84 nap futamidővel. 2008. október 10-én, pénteken 93,9 milliárd USA-dollár értékű egynapos (o/n) likviditásbővítő műveletet számoltak el. Az eurorendszer az említett műveleteket az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékbankrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodáshoz (swapkeret) kapcsolódóan végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval 113,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 18,9 milliárd euróval, 712,1 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,5 milliárd euróval 64,9 milliárd euróra csökkent.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 182,3 milliárd euróval emelkedett, 584,6 milliárd euróra. 2008. október 6-án, hétfőn lejárt egy 193,8 milliárd euro értékű likviditásszűkítő finomhangoló művelet futamideje. 2008. október 8-án, szerdán lejárt egy 190 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és 250 milliárd euro értékben újabb kihelyezésre került sor. 2008. október 9-én, csütörtökön lejárt egy 25 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb, 50 milliárd euro értékű művelet elszámolására került sor. Ugyanezen a napon egy likviditásbővítő finomhangoló művelet keretében 24,7 milliárd eurót számoltak el hatnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételének értéke 16,6 milliárd euro volt (szemben az előző heti 24,6 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 154,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 38,9 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 142,5 milliárd euróval 295,8 milliárd euróra emelkedett.

Egyéb kérdések

Megjegyzendő, hogy az eurorendszer 2008. október 3-i (2008. október 8-án publikált) összevont, heti pénzügyi kimutatásában közölt számadatok az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja esetében technikai módosítások miatt módosultak. A változások azonban elhanyagolható mértékűek, ezért nincs szükség a 2008. október 3-i kimutatás ismételt nyilvánosságra hozatalára. Az eheti pénzügyi kimutatásban feltüntetett tényleges heti változások már tartalmazzák a fenti módosulásokat.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 220 237 −153
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 146 985 −1 661
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 814 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 137 171 −1 661
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 165 050 32 840
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 191 395
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 191 395
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 739 388 104 271
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 250 882 60 882
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 447 179 26 660
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 24 681 24 681
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 16 634 −7 957
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 12 4
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 66 110 −9 537
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 113 560 443
8 Euróban denominált államadósság 37 448 0
9 Egyéb eszközök 378 886 −3 458
Eszközök összesen 1 881 854 123 139
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 712 119 18 914
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 450 561 64 429
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 295 820 142 453
2.2 Betéti rendelkezésre állás 154 655 115 801
2.3 Lekötött betétek 0 −193 844
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 86 20
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 143 −56
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 85 684 6 666
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 64 900 −6 491
5.2 Egyéb kötelezettségek 20 783 13 158
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 195 015 33 420
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 968 −366
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 26 668 1 699
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 26 668 1 699
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 384 0
10 Egyéb kötelezettségek 164 948 −1 568
11 Átértékelési számlák 168 685 0
12 Saját tőke 71 680 1
Források összesen 1 881 854 123 139
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok