Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 10. oktoober 2008

14. oktoober 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

10. oktoobril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 153 miljoni euro võrra. See kajastas eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüüki (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müüki.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites teostatud likviidsust suurendavate operatsioonide tulemusel 29,8 miljardi euro võrra 279 miljardi euroni. Neljapäeval, 9. oktoobril 2008 möödus 10 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 20 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 84 päeva. Reedel, 10. oktoobril 2008 teostati üleöise tähtajaga likviidsust suurendav operatsioon väärtusega 93,9 miljardit USA dollarit. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,4 miljardi euro võrra 113,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 18,9 miljardi euro võrra 712,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 6,5 miljardi euro võrra 64,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 182,3 miljardi euro võrra 584,6 miljardi euroni. Esmaspäeval, 6. oktoobril 2008 möödus 193,8 miljardi euro suuruse likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg. Kolmapäeval, 8. oktoobril 2008 möödus 190 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 250 miljardit eurot. Neljapäeval, 9. oktoobril 2008 möödus 25 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot. Samal päeval teostati 24,7 miljardi euro suurune likviidsust suurendav peenhäälestusoperatsioon tähtajaga 6 päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 16,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 24,6 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 154,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 38,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 142,5 miljardi euro võrra 295,8 miljardi euroni.

Muud küsimused

Tuleks märkida, et eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruandes seisuga 3. oktoober 2008 (avaldati 8. oktoobril 2008) toodud numbrid on eurosüsteemi ühes keskpangas tehtud tehniliste kohanduste tõttu muutunud. Neid muutusi peetakse siiski ebaoluliseks ja seetõttu ei ole eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruannet seisuga 3. oktoober 2008 vaja uuesti avaldada. Käesoleva nädala finantsaruandes toodud tegelikud nädalased muutused hõlmavad juba eelmainitud muutusi.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 220 237 −153
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 146 985 −1 661
2.1 Nõuded RVFle 9 814 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 137 171 −1 661
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 165 050 32 840
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 191 395
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 191 395
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 739 388 104 271
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 250 882 60 882
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 447 179 26 660
5.3 Tasanduspöördtehingud 24 681 24 681
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 16 634 −7 957
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 12 4
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 110 −9 537
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 113 560 443
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 448 0
9 Muud varad 378 886 −3 458
Varad kokku 1 881 854 123 139
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 712 119 18 914
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 450 561 64 429
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 295 820 142 453
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 154 655 115 801
2.3 Tähtajalised hoiused 0 −193 844
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 86 20
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 143 −56
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 85 684 6 666
5.1 Valitsussektor 64 900 −6 491
5.2 Muud kohustused 20 783 13 158
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 195 015 33 420
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 968 −366
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 26 668 1 699
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 26 668 1 699
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 384 0
10 Muud kohustused 164 948 −1 568
11 Ümberhindluskontod 168 685 0
12 Kapital ja reservid 71 680 1
Kohustused kokku 1 881 854 123 139
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid