Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 23 mai 2008

27 mai 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 23 mai 2008, scăderea de 46 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004) şi cumpărării de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 6,6 miliarde EUR, până la valoarea de 167,4 miliarde EUR, atât pe seama unei operaţiuni de furnizare de lichidităţi în USD, care a fost decontată la 22 mai 2008 [operaţiune derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA], cât şi pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 0,1 miliarde EUR, până la 112,4 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 1,8 miliarde EUR, până la nivelul de 669,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 15,7 miliarde EUR, până la 81,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 24,6 miliarde EUR, până la 461,9 miliarde EUR. Miercuri, 21 mai 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 191,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 176,5 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 22 mai 2008, o operaţiune suplimentară de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 60 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,4 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 37,8 miliarde EUR, până la 195,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 209 563 −46
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 138 403 −5
2.1 Creanţe asupra FMI 9 434 1
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 969 −6
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 53 266 5 473
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 677 356
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 677 356
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 461 949 −24 691
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 176 501 −14 998
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 285 028 −9 998
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 418 303
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 2 2
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 32 462 −1 470
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 112 357 145
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 013 3
9 Alte active 362 107 3 153
Total active 1 423 797 −17 082
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 669 292 −1 826
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 195 456 −37 900
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 195 380 −37 771
2.2 Facilitatea de depozit 67 21
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 9 −150
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 164 −8
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 88 478 15 579
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 81 132 15 755
5.2 Alte angajamente 7 346 −176
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 73 947 7 984
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 2 876 1 024
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 16 282 −2 114
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 16 282 −2 114
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 148 0
10 Alte pasive 143 984 178
11 Conturi de reevaluare 156 231 0
12 Capital şi rezerve 71 939 1
Total pasive 1 423 797 −17 082
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media