European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2008. május 23.

2008. május 27.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. május 23-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 46 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 6,6 milliárd euróval 167,4 milliárd euróra nőtt, egyrészt az eurorendszernek egy USA-dollárban végrehajtott és 2008. május 22-én teljesített (az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) alapján végzett) likviditásbővítő művelete, másrészt ügyfél- és portfólióügyletek eredményeként.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,1 milliárd euróval emelkedett, 112,4 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval csökkent, 669,3 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) összege 15,7 milliárd euróval nőtt, 81,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 24,6 milliárd euróval csökkent, 461,9 milliárd euróra. 2008. május 21-én, szerdán lejárt egy 191,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 176,5 milliárd euro értékben. 2008. május 22-én, csütörtökön lejárt egy 60 milliárd eurós kiegészítő hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 50 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,4 milliárd euro volt (szemben az előző heti 0,1 milliárd eurós értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 37,8 milliárd euróval csökkent, 195,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 563 −46
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 138 403 −5
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 434 1
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 969 −6
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 53 266 5 473
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 677 356
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 677 356
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 461 949 −24 691
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 176 501 −14 998
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 028 −9 998
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 418 303
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 32 462 −1 470
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 112 357 145
8 Euróban denominált államadósság 38 013 3
9 Egyéb eszközök 362 107 3 153
Eszközök összesen 1 423 797 −17 082
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 669 292 −1 826
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 195 456 −37 900
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 195 380 −37 771
2.2 Betéti rendelkezésre állás 67 21
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 9 −150
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 164 −8
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 88 478 15 579
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 81 132 15 755
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 346 −176
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 73 947 7 984
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 876 1 024
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 16 282 −2 114
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 16 282 −2 114
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 143 984 178
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 939 1
Források összesen 1 423 797 −17 082
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok