Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. květnu 2008

27. května 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. května 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 46 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlaté mince jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech, která byla vypořádána 22. května 2008 (operace prováděná Eurosystémem v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem), a klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 6,6 mld. EUR na 167,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 112,4 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,8 mld. EUR na 669,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 15,7 mld. EUR na 81,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 24,6 mld. EUR na 461,9 mld. EUR. Ve středu 21. května 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 191,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 176,5 mld. EUR. Ve čtvrtek 22. května 2008 byla splatná dodatečná dlouhodobější refinanční operace o objemu 60 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 50 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,4 mld. EUR (ve srovnání se 0,1 mld. EUR v předchozím týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od předchozího týdne, kdy zůstala prakticky nevyužita).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 37,8 mld. EUR na 195,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 563 −46
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 138 403 −5
2.1 Pohledávky za MMF 9 434 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 969 −6
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 53 266 5 473
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 677 356
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 677 356
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 461 949 −24 691
5.1 Hlavní refinanční operace 176 501 −14 998
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 285 028 −9 998
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 418 303
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 2 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 32 462 −1 470
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 112 357 145
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 013 3
9 Ostatní aktiva 362 107 3 153
Aktiva celkem 1 423 797 −17 082
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 669 292 −1 826
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 195 456 −37 900
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 195 380 −37 771
2.2 Vkladová facilita 67 21
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 −150
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 164 −8
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 88 478 15 579
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 81 132 15 755
5.2 Ostatní závazky 7 346 −176
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 73 947 7 984
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 876 1 024
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 282 −2 114
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 282 −2 114
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 143 984 178
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 939 1
Pasiva celkem 1 423 797 −17 082
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média