European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 23.5.2008

27.5.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 23.5.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 46 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 6,6 miljardilla eurolla 167,4 miljardiin euroon. Kasvu johtui Yhdysvaltain dollarin määräisestä likviditeettiä lisäävästä eurojärjestelmän operaatiosta, joka liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken ja jonka maksut suoritettiin 22.5.2008, sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,1 miljardilla eurolla 112,4 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 1,8 miljardilla eurolla 669,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 15,7 miljardilla eurolla 81,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 24,6 miljardilla eurolla 461,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 21.5.2008 erääntyi 191,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 176,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 22.5.2008 erääntyi 60 miljardin euron ylimääräinen pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron ylimääräisen pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 37,8 miljardilla eurolla 195,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 209 563 −46
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 138 403 −5
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 434 1
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 969 −6
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 53 266 5 473
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 677 356
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 677 356
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 461 949 −24 691
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 176 501 −14 998
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 028 −9 998
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 418 303
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 2
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 32 462 −1 470
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 112 357 145
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 013 3
9 Muut saamiset 362 107 3 153
Vastaavaa yhteensä 1 423 797 −17 082
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 669 292 −1 826
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 195 456 −37 900
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 195 380 −37 771
2.2 Talletusmahdollisuus 67 21
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 −150
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 164 −8
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 88 478 15 579
5.1 Julkisyhteisöt 81 132 15 755
5.2 Muut 7 346 −176
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 73 947 7 984
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 876 1 024
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 16 282 −2 114
8.1 Talletukset ja muut velat 16 282 −2 114
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 148 0
10 Muut velat 143 984 178
11 Arvonmuutostilit 156 231 0
12 Pääoma ja rahastot 71 939 1
Vastattavaa yhteensä 1 423 797 −17 082
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle