Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. gegužės 23 d.

2008 m. gegužės 27 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. gegužės 23 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 46 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso monetos pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 167,4 mlrd. eurų dėl likvidumo didinimo operacijos JAV doleriais (tai Eurosistemos atlikta operacija pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikiną savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija), už kurią atsiskaityta 2008 m. gegužės 22 d., ir dėl operacijų su klientais ir su portfelio valdymu susijusių operacijų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 112,4 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 669,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 15,7 mlrd. eurų – iki 81,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 24,6 mlrd. eurų – iki 461,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. gegužės 21 d., baigėsi 191,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 176,5 mlrd. eurų vertės operacija. Ketvirtadienį, 2008 m. gegužės 22 d., baigėsi papildomos 60 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 50 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,4 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,8 mlrd. eurų – iki 195,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 209 563 −46
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 138 403 −5
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 434 1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 969 −6
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 53 266 5 473
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 677 356
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 677 356
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 461 949 −24 691
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 176 501 −14 998
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 028 −9 998
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 418 303
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 462 −1 470
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 112 357 145
8 Valdžios skola eurais 38 013 3
9 Kitas turtas 362 107 3 153
Visas turtas 1 423 797 −17 082
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 669 292 −1 826
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 195 456 −37 900
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 195 380 −37 771
2.2 Indėlių galimybė 67 21
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 −150
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 164 −8
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 88 478 15 579
5.1 Valdžiai 81 132 15 755
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 346 −176
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 73 947 7 984
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 876 1 024
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 282 −2 114
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 282 −2 114
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 148 0
10 Kiti įsipareigojimai 143 984 178
11 Perkainojimo sąskaitos 156 231 0
12 Kapitalas ir rezervai 71 939 1
Visi įsipareigojimai 1 423 797 −17 082
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai