European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. mai 2008

27. mai 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

23. mail 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 46 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 6,6 miljardi euro võrra 167,4 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites tehtud likviidsust suurendavast operatsioonist, mis teostati 22. mail 2008 (eurosüsteemi operatsioon, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe)).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,1 miljardi euro võrra 112,4 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,8 miljardi euro võrra 669,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,7 miljardi euro võrra 81,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 24,6 miljardi euro võrra 461,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. mail 2008 möödus 191,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 176,5 miljardit eurot. Neljapäeval, 22. mail 2008 möödus 60 miljardi euro suuruse täiendava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasututaud).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 37,8 miljardi euro võrra 195,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 563 −46
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 138 403 −5
2.1 Nõuded RVFle 9 434 1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 969 −6
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 53 266 5 473
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 677 356
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 677 356
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 461 949 −24 691
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 176 501 −14 998
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 285 028 −9 998
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 418 303
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 32 462 −1 470
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 112 357 145
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 013 3
9 Muud varad 362 107 3 153
Varad kokku 1 423 797 −17 082
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 669 292 −1 826
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 195 456 −37 900
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 195 380 −37 771
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 67 21
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 −150
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 164 −8
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 88 478 15 579
5.1 Valitsussektor 81 132 15 755
5.2 Muud kohustused 7 346 −176
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 73 947 7 984
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 876 1 024
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 16 282 −2 114
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 16 282 −2 114
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 143 984 178
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 939 1
Kohustused kokku 1 423 797 −17 082
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid