Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 28 martie 2008

1 aprilie 2008

Observaţii introductive

Situaţia excepţională în care s-a aflat o bancă centrală din Eurosistem şi care a împiedicat-o pe aceasta să-şi prezinte bilanţul la datele de 7 martie, 14 martie şi 21 martie 2008 a făcut ca banca centrală respectivă să nu-şi poată prezenta bilanţul nici la data de 28 martie 2008. Prin urmare, situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului din această săptămână reflectă cele mai recente informaţii disponibile referitoare la bilanţ care au fost oferite de banca centrală respectivă, şi anume situaţia financiară a acesteia la 29 februarie 2008.

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 28 martie 2008, scăderea de 1 milion EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale, care a intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a majorat cu 10,3 miliarde EUR, până la valoarea de 149,3 miliarde EUR, atât pe seama unei operaţiuni de furnizare de lichidităţi în USD, decontată la 27 martie 2008 (operaţiune derulată de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA), cât şi pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au sporit cu 1 miliard EUR, până la 108,3 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a scăzut cu 4,7 miliarde EUR, până la nivelul de 661 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au majorat cu 4,2 miliarde EUR, până la 77,1 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a micşorat cu 0,3 miliarde EUR, până la 483,3 miliarde EUR. Miercuri, 26 martie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 202 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 216 miliarde EUR a fost decontată. Joi, 27 martie 2008, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 48,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 50 miliarde EUR a fost decontată. Marţi, 25 martie 2008, o operaţiune de reglaj fin destinată furnizării de lichidităţi în valoare de 15 miliarde EUR a ajuns la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 0,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1 miliard EUR (faţă de 0,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) s-a majorat cu 3,8 miliarde EUR, până la 223,4 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 201 136 −1
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 140 856 1 457
2.1 Creanţe asupra FMI 9 023 −4
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 131 833 1 461
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 34 620 9 332
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 915 72
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 915 72
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 484 539 −96
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 216 130 14 396
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 268 377 1 011
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 −15 000
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −498
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 32 −5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 34 840 604
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 108 332 1 045
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 38 640 0
9 Alte active 335 415 2 166
Total active 1 393 293 14 579
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 661 022 −4 727
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 224 581 3 983
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 223 384 3 791
2.2 Facilitatea de depozit 962 235
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 235 −43
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 212 −4
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 84 815 4 100
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 77 137 4 190
5.2 Alte angajamente 7 678 −90
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 47 603 10 807
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 259 −258
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 589 787
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 589 787
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 311 0
10 Alte pasive 130 641 −99
11 Conturi de reevaluare 147 666 0
12 Capital şi rezerve 70 594 −10
Total pasive 1 393 293 14 579

Contacte media