Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 28.3.2008

1.4.2008

Aluksi

Poikkeuksellinen tilanne eräässä eurojärjestelmän keskuspankissa on estänyt sitä tuottamasta tasetta 28.3.2008. Tilanteen vuoksi samainen keskuspankki ei kyennyt tuottamaan myöskään taseita 7.3., 14.3. ja 21.3.2008. Näin ollen eurojärjestelmän konsolidoidussa taseessa on tällä viikolla käytetty tasetietoja kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin viimeisestä saatavilla olevasta taseesta 29.2.2008.

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 28.3.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 10,3 miljardilla eurolla 149,3 miljardiin euroon. Kasvu johtui Yhdysvaltain dollarin määräisestä likviditeettiä lisäävästä eurojärjestelmän operaatiosta, joka liittyi tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken ja jonka maksut suoritettiin 27.3.2008, sekä asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1 miljardilla eurolla 108,3 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä väheni 4,7 miljardilla eurolla 661 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 4,2 miljardilla eurolla 77,1 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 0,3 miljardilla eurolla 483,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 26.3.2008 erääntyi 202 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 216 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Torstaina 27.3.2008 erääntyi 48,5 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 50 miljardin euron pitempiaikaisen rahoitusoperaation maksut. Tiistaina 25.3.2008 erääntyi likviditettiä lisäävä 15 miljardin euron hienosäätöoperaatio.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 0,5 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 1 miljardi euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 3,8 miljardilla eurolla 223,4 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 201 136 −1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 140 856 1 457
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 023 −4
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 131 833 1 461
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 34 620 9 332
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 915 72
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 915 72
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 484 539 −96
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 216 130 14 396
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 268 377 1 011
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 −15 000
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −498
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 32 −5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 34 840 604
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 108 332 1 045
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 38 640 0
9 Muut saamiset 335 415 2 166
Vastaavaa yhteensä 1 393 293 14 579
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 661 022 −4 727
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 224 581 3 983
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 223 384 3 791
2.2 Talletusmahdollisuus 962 235
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 235 −43
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 212 −4
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 84 815 4 100
5.1 Julkisyhteisöt 77 137 4 190
5.2 Muut 7 678 −90
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 47 603 10 807
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 259 −258
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 589 787
8.1 Talletukset ja muut velat 19 589 787
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 311 0
10 Muut velat 130 641 −99
11 Arvonmuutostilit 147 666 0
12 Pääoma ja rahastot 70 594 −10
Vastattavaa yhteensä 1 393 293 14 579

Yhteyshenkilöt