Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 28. märts 2008

1. aprill 2008

Sissejuhatavad märkused

Ühes eurosüsteemi keskpangas valitsevad erandlikud asjaolud, mis ei võimaldanud tal koostada oma bilanssi seisuga 7. märts, 14. märts  ja 21. märts 2008, takistasid ka bilansi koostamist seisuga 28. märts 2008. Seetõttu kajastab eurosüsteemi käesoleva nädala konsolideeritud finantsaruanne eurosüsteemi kõnealuse keskpanga esitatud värskeimaid kättesaadavaid bilansiandmeid ehk selle finantsaruannet seisuga 29. veebruar 2008.

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

28. märtsil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 10,3 miljardi euro võrra 149,3 miljardi euroni, tingituna kliendi- ja portfellitehingutest ning USA dollarites tehtud likviidsust suurendavast operatsioonist, mis teostati 27. märtsil 2008 (eurosüsteemi operatsioon, mis on seotud EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-lepe)).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1 miljardi euro võrra 108,3 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 4,7 miljardi euro võrra 661 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 4,2 miljardi euro võrra 77,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 0,3 miljardi euro võrra 483,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 26. märtsil 2008 möödus 202 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 216 miljardit eurot. Neljapäeval, 27. märtsil 2008 möödus 48,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 50 miljardit eurot. Teisipäeval, 25. märtsil 2008 möödus 15 miljardi euro suuruse peenhäälestusoperatsiooni tähtaeg.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 3,8 miljardi euro võrra 223,4 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 136 −1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 856 1 457
2.1 Nõuded RVFle 9 023 −4
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 131 833 1 461
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 34 620 9 332
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 915 72
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 915 72
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 484 539 −96
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 216 130 14 396
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 377 1 011
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 −15 000
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −498
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 32 −5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 34 840 604
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 108 332 1 045
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 640 0
9 Muud varad 335 415 2 166
Varad kokku 1 393 293 14 579
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 661 022 −4 727
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 224 581 3 983
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 223 384 3 791
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 962 235
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 235 −43
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 212 −4
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 84 815 4 100
5.1 Valitsussektor 77 137 4 190
5.2 Muud kohustused 7 678 −90
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 47 603 10 807
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 259 −258
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 19 589 787
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 19 589 787
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 130 641 −99
11 Ümberhindluskontod 147 666 0
12 Kapital ja reservid 70 594 −10
Kohustused kokku 1 393 293 14 579

Kontaktandmed