Menu

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. március 28.

2008. április 1.

Bevezető megjegyzések

Az eurorendszer egyik központi bankjában tapasztalt rendkívüli körülmények – amelyek következtében az érintett központi banknak nem állt módjában elkészíteni 2008. március 7-i, 14-i és 21-i mérlegét – továbbra is fennállnak, ezért nem készült el a 2008. március 28-i mérleg sem. Következésképpen az eurorendszer e heti konszolidált pénzügyi kimutatása a szóban forgó központi bank esetében az utolsó rendelkezésre álló, azaz a 2008. február 29-i kimutatás szerinti mérlegadatokat tartalmazza.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. március 28-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 1 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végzett aranyeladás áll.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 10,3 milliárd euróval 149,3 milliárd euróra nőtt, egyrészt az eurorendszernek egy USA-dollárban végrehajtott és 2008. március 27-én teljesített (az EKB és a Fed (Szövetségi Tartalékrendszer) közötti ideiglenes, kölcsönös devizamegállapodás (swapkeret) alapján végzett) likviditásbővítő művelete, másrészt ügyfél- és portfólióügyletek eredményeként.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1 milliárd  euróval, 108,3 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 4,7 milliárd euróval 661 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 4,2 milliárd euróval 77,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 0,3 milliárd euróval csökkent, 483,3 milliárd euróra. 2008. március 26-án, szerdán lejárt egy 202 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 216 milliárd euro értékben. 2008. március 27-én, csütörtökön lejárt egy 48,5 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb, 50 milliárd eurós kihelyezésre került sor. 2008. március 25-én, kedden egy 15 milliárd euro értékű likviditásbővítő finomhangoló művelet futamideje járt le.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,7 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,8 milliárd euróval nőtt, 223,4 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 201 136 −1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 140 856 1 457
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 023 −4
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 131 833 1 461
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 34 620 9 332
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 915 72
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 915 72
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 484 539 −96
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 216 130 14 396
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 268 377 1 011
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 −15 000
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −498
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 32 −5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 34 840 604
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 108 332 1 045
8 Euróban denominált államadósság 38 640 0
9 Egyéb eszközök 335 415 2 166
Eszközök összesen 1 393 293 14 579
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 661 022 −4 727
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 224 581 3 983
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 223 384 3 791
2.2 Betéti rendelkezésre állás 962 235
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 235 −43
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 212 −4
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 84 815 4 100
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 137 4 190
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 678 −90
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 47 603 10 807
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 259 −258
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 589 787
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 589 787
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 311 0
10 Egyéb kötelezettségek 130 641 −99
11 Átértékelési számlák 147 666 0
12 Saját tőke 70 594 −10
Források összesen 1 393 293 14 579

Médiakapcsolatok