Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 7 decembrie 2007

11 decembrie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 7 decembrie 2007, scăderea de 22 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004) şi cumpărării nete de monede de aur, operaţiune efectuată de o altă bancă centrală din Eurosistem.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 142,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au majorat cu 1,3 miliarde EUR până la 97,2 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 9,7 miliarde EUR până la nivelul de 655,4 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au mărit cu 8,6 miliarde EUR, până la 76,2 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 22,5 miliarde EUR, până la 440,3 miliarde EUR. Miercuri, 5 decembrie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 178 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 163 miliarde EUR a fost decontată. Vineri, 7 decembrie 2007, a fost decontată o operaţiune de reglaj fin destinată absorbţiei de lichidităţi sub formă de depozite pe termen fix, în valoare de 8 miliarde EUR.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la nivelul de 0,8 miliarde EUR (faţă de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,6 miliarde EUR (faţă de 0,3 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 38,6 miliarde EUR, până la 164,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 185 335 −22
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 821 2 657
2.1 Creanţe asupra FMI 9 245 0
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 135 576 2 657
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 637 −2 530
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 14 995 491
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 14 995 491
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 448 822 −14 246
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 163 000 −15 001
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 285 004 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 815 755
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 3 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 22 536 1 564
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 97 174 1 309
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 104 1
9 Alte active 319 602 6 536
Total active 1 293 026 −4 240
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 655 376 9 679
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 173 490 −30 304
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 164 933 −38 589
2.2 Facilitatea de depozit 551 284
2.3 Depozite pe termen fix 7 999 7 999
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 165 28
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 83 916 8 820
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 76 174 8 645
5.2 Alte angajamente 7 742 175
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 30 851 2 103
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 465 225
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 19 421 −22
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 19 421 −22
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 398 0
10 Alte pasive 123 968 5 224
11 Conturi de reevaluare 131 060 0
12 Capital şi rezerve 68 916 7
Total pasive 1 293 026 −4 240

Contacte media