Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 7.12.2007

11.12.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 7.12.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 22 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa) ja erään toisen eurojärjestelmän keskuspankin ostettua kultakolikoita.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 142,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 97,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 9,7 miljardilla eurolla 655,4 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 8,6 miljardilla eurolla 76,2 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 22,5 miljardilla eurolla 440,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 5.12.2007 erääntyi 178 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 163 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut. Perjantaina 7.12.2007 suoritettiin 8 miljardin euron likviditeettiä vähentävän hienosäätöoperaation maksut. Operaatio toteutettiin keräämällä määräaikaistalletuksia.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,8 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,1 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,6 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,3 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 38,6 miljardilla eurolla 164,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 185 335 −22
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 821 2 657
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 245 0
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 135 576 2 657
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 637 −2 530
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 995 491
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 995 491
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 448 822 −14 246
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 163 000 −15 001
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 285 004 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 815 755
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 3 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 22 536 1 564
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 97 174 1 309
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 104 1
9 Muut saamiset 319 602 6 536
Vastaavaa yhteensä 1 293 026 −4 240
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 655 376 9 679
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 173 490 −30 304
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 164 933 −38 589
2.2 Talletusmahdollisuus 551 284
2.3 Määräaikaistalletukset 7 999 7 999
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 165 28
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 83 916 8 820
5.1 Julkisyhteisöt 76 174 8 645
5.2 Muut 7 742 175
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 30 851 2 103
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 465 225
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 421 −22
8.1 Talletukset ja muut velat 19 421 −22
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 398 0
10 Muut velat 123 968 5 224
11 Arvonmuutostilit 131 060 0
12 Pääoma ja rahastot 68 916 7
Vastattavaa yhteensä 1 293 026 −4 240

Yhteyshenkilöt