Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. december 7.

2007. december 11.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. december 7-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 22 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás, illetve egy másik központi bank nettó aranyérme-vásárlása állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 142,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 97,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 9,7 milliárd euróval nőtt, 655,4 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 8,6 milliárd euróval nőtt, 76,2 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 22,5 milliárd euróval csökkent, 440,3 milliárd euróra. 2007. december 5-én, szerdán lejárt egy 178 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 163 milliárd euro értékben. 2007. december 7-én, pénteken 8 milliárd euro értékű lekötött betétek beszedése keretében likviditásszűkítő finomhangoló műveletre került sor.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 0,8 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 0,6 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 0,3 milliárd eurós felhasználással).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,6 milliárd euróval csökkent, 164,9 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 185 335 −22
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 821 2 657
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 245 0
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 135 576 2 657
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 637 −2 530
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 14 995 491
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 14 995 491
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 448 822 −14 246
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 163 000 −15 001
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 285 004 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 815 755
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 3 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 22 536 1 564
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 97 174 1 309
8 Euróban denominált államadósság 37 104 1
9 Egyéb eszközök 319 602 6 536
Eszközök összesen 1 293 026 −4 240
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 655 376 9 679
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 173 490 −30 304
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 164 933 −38 589
2.2 Betéti rendelkezésre állás 551 284
2.3 Lekötött betétek 7 999 7 999
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 165 28
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 83 916 8 820
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 76 174 8 645
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 742 175
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 30 851 2 103
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 465 225
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 19 421 −22
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 19 421 −22
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 398 0
10 Egyéb kötelezettségek 123 968 5 224
11 Átértékelési számlák 131 060 0
12 Saját tőke 68 916 7
Források összesen 1 293 026 −4 240

Médiakapcsolatok