Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. gruodžio 7 d.

2007 m. gruodžio 11 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. gruodžio 7 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 22 mln. eurų dėl vieno iš Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi) ir dėl kito Eurosistemos centrinio banko atlikto grynojo aukso monetų pirkimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 142,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 97,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 9,7 mlrd. eurų – iki 655,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,6 mlrd. eurų – iki 76,2 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22,5 mlrd. eurų – iki 440,3 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. gruodžio 5 d., baigėsi 178 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 163 mlrd. eurų vertės operacija. Penktadienį, 2007 m. gruodžio 7 d., buvo atlikta likvidumo mažinimo 8 mlrd. eurų vertės koreguojamoji operacija pritraukiant terminuotuosius indėlius.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,8 mlrd. eurų (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,6 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 38,6 mlrd. eurų – iki 164,9 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 185 335 −22
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 821 2 657
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 245 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 135 576 2 657
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 22 637 −2 530
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 995 491
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 995 491
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 448 822 −14 246
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 163 000 −15 001
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 285 004 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 815 755
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 22 536 1 564
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 97 174 1 309
8 Valdžios skola eurais 37 104 1
9 Kitas turtas 319 602 6 536
Visas turtas 1 293 026 −4 240
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 655 376 9 679
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 173 490 −30 304
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 164 933 −38 589
2.2 Indėlių galimybė 551 284
2.3 Terminuotieji indėliai 7 999 7 999
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 165 28
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 83 916 8 820
5.1 Valdžiai 76 174 8 645
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 742 175
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 30 851 2 103
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 465 225
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 421 −22
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 19 421 −22
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 398 0
10 Kiti įsipareigojimai 123 968 5 224
11 Perkainojimo sąskaitos 131 060 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 916 7
Visi įsipareigojimai 1 293 026 −4 240

Kontaktai žiniasklaidai