Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 6 iulie 2007

10 iulie 2007

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 6 iulie 2007, scăderea de 44 milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat vânzărilor de aur efectuate de două bănci centrale din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale încheiat la 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o diminuare de 0,1 miliarde EUR, până la valoarea de 144,2 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), au crescut cu 0,2 miliarde EUR până la 93,9 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) s-a majorat cu 5,1 miliarde EUR până la nivelul de 638,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au scăzut cu 20,3 miliarde EUR până la 49,4 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a redus cu 16,4 miliarde EUR, până la 447,1 miliarde EUR. Miercuri, 4 iulie 2007, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 313,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 298 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (faţă de 1,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 1,1 miliarde EUR, nivel relativ similar celui de săptămâna trecută.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o majorare de 8,5 miliarde EUR, până la 190,5 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 172 712 −44
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 144 357 2 710
2.1 Creanţe asupra FMI 9 836 −43
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 134 521 2 753
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 22 760 −1 673
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 16 535 −178
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 16 535 −178
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 448 171 −16 437
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 297 999 −15 500
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 150 002 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 −1 100
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 166 163
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 13 567 −192
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 93 931 227
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 149 2
9 Alte active 242 575 −1 111
Total active 1 191 757 −16 696
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Numerar în circulaţie 638 219 5 143
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 191 614 8 428
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 190 548 8 462
2.2 Facilitatea de depozit 1 064 −36
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 2 2
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 213 −13
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 56 892 −20 989
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 49 380 −20 321
5.2 Alte angajamente 7 512 −668
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 19 472 −8 644
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 182 4
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 17 172 1 113
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 17 172 1 113
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 517 0
10 Alte pasive 77 154 −1 739
11 Conturi de reevaluare 117 010 0
12 Capital şi rezerve 68 312 1
Total pasive 1 191 757 −16 696

Contacte media