Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2007. július 6.

2007. július 10.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2007. július 6-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 44 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer két nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,1 milliárd euróval csökkent, 144,2 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,2 milliárd euróval emelkedett, 93,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,1 milliárd euróval nőtt, 638,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 20,3 milliárd euróval csökkent, 49,4 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,4 milliárd euróval csökkent, 447,1 milliárd euróra. 2007. július 4-én, szerdán lejárt egy 313,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 298 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele gyakorlatilag nulla volt (szemben az előző heti 1,1 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 1,1 milliárd euro értékben vették igénybe, ami megközelítőleg megegyezett az előző heti felhasználással.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 8,5 milliárd euróval nőtt, 190,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 172 712 −44
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 144 357 2 710
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 836 −43
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 134 521 2 753
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 22 760 −1 673
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 16 535 −178
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 16 535 −178
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 448 171 −16 437
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 297 999 −15 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 150 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 4 −1 100
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 166 163
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 13 567 −192
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 93 931 227
8 Euróban denominált államadósság 37 149 2
9 Egyéb eszközök 242 575 −1 111
Eszközök összesen 1 191 757 −16 696
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 638 219 5 143
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 191 614 8 428
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 190 548 8 462
2.2 Betéti rendelkezésre állás 1 064 −36
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 2 2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 213 −13
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 56 892 −20 989
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 49 380 −20 321
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 512 −668
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 19 472 −8 644
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 182 4
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 17 172 1 113
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 17 172 1 113
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 517 0
10 Egyéb kötelezettségek 77 154 −1 739
11 Átértékelési számlák 117 010 0
12 Saját tőke 68 312 1
Források összesen 1 191 757 −16 696

Médiakapcsolatok