Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 6.7.2007

10.7.2007

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 6.7.2007 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 44 miljoonalla eurolla kahden eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,1 miljardilla eurolla 144,2 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 0,2 miljardilla eurolla 93,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 5,1 miljardilla eurolla 638,2 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 20,3 miljardilla eurolla 49,4 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 16,4 miljardilla eurolla 447,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 4.7.2007 erääntyi 313,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 298 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (edellisellä viikolla 1,1 miljardia euroa), kun taas talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli 1,1 miljardia euroa eli lähes sama kuin edellisellä viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 8,5 miljardilla eurolla 190,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 172 712 −44
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 144 357 2 710
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 836 −43
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 134 521 2 753
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 22 760 −1 673
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 535 −178
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 535 −178
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 448 171 −16 437
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 297 999 −15 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 150 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 −1 100
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 166 163
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 13 567 −192
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 93 931 227
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 149 2
9 Muut saamiset 242 575 −1 111
Vastaavaa yhteensä 1 191 757 −16 696
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 638 219 5 143
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 191 614 8 428
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 190 548 8 462
2.2 Talletusmahdollisuus 1 064 −36
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 2 2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 213 −13
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 56 892 −20 989
5.1 Julkisyhteisöt 49 380 −20 321
5.2 Muut 7 512 −668
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 19 472 −8 644
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 182 4
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 17 172 1 113
8.1 Talletukset ja muut velat 17 172 1 113
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 517 0
10 Muut velat 77 154 −1 739
11 Arvonmuutostilit 117 010 0
12 Pääoma ja rahastot 68 312 1
Vastattavaa yhteensä 1 191 757 −16 696

Yhteyshenkilöt