Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Odluke o monetarnoj politici

2. veljače 2023.

Upravno vijeće ustrajat će na zacrtanom putu i nastaviti znatno povećavati kamatne stope postojanom dinamikom te ih održavati na razinama koje su dovoljno restriktivne da se inflacija što skorije vrati na srednjoročni cilj od 2 %. U skladu s tim, Upravno vijeće danas je odlučilo povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova i očekuje da će ih nastaviti povećavati. Imajući u vidu temeljne inflacijske pritiske, Upravno vijeće namjerava povećati kamatne stope za još 50 baznih bodova na sljedećem sastanku povezanom s monetarnom politikom u ožujku, na kojem će razmotriti daljnje korake monetarne politike. Održavanjem kamatnih stopa na restriktivnim razinama s vremenom će se smanjiti inflacija jer će se smanjiti potražnja i rizik trajnog porasta inflacijskih očekivanja. Upravno vijeće pritom će i dalje donositi odluke o ključnim kamatnim stopama na osnovi podataka i na svakom sastanku.

Upravno vijeće danas je donijelo i odluku o načinima smanjenja držanja vrijednosnih papira Eurosustava kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP). Kao što je najavljeno u prosincu, portfelj APP‑a smanjivat će se za prosječno 15 mlrd. EUR mjesečno od početka ožujka do kraja lipnja 2023. S vremenom će se utvrditi i dinamika smanjivanja portfelja u razdoblju koje slijedi. Provodit će se djelomično reinvestiranje koje će uglavnom biti u skladu sa sadašnjom praksom. Preostali iznosi za reinvestiranje rasporedit će se po programima koji čine APP razmjerno njihovu udjelu otkupa. U sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora (engl. public sector purchase programme, PSPP) rasporedit će se razmjerno udjelu otkupa po jurisdikcijama te u vrijednosne papire nacionalnih odnosno nadnacionalnih izdavatelja. Kada je riječ o kupnjama korporativnih obveznica koje provodi Eurosustav, preostalo reinvestiranje u većoj će se mjeri usmjeriti na klimatski uspješnije izdavatelje. Ne dovodeći u pitanje ESB‑ov cilj očuvanja stabilnosti cijena, takvim će se pristupom pridonijeti postupnoj dekarbonizaciji držanja korporativnih obveznica u Eurosustavu u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.

Načini smanjenja držanja u sklopu APP‑a podrobnije su opisani u zasebnom priopćenju za javnost koje će biti objavljeno u 15.45 SEV.

Ključne kamatne stope ESB‑a

Upravno vijeće odlučilo je povećati tri ključne kamatne stope ESB‑a za 50 baznih bodova. U skladu s tim, kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja iznosit će 3,00 %, kamatna stopa za mogućnost posudbe na kraju dana 3,25 % a kamatna stopa na novčani depozit 2,50 %. Povećanja će stupiti na snagu 8. veljače 2023.

Program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće namjerava i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu APP‑a do kraja veljače 2023. Nakon toga portfelj APP‑a smanjivat će se umjerenom i predvidljivom dinamikom tako što Eurosustav neće u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira. Riječ je o prosječnim mjesečnim smanjenjima u iznosu od 15 mlrd. EUR do kraja lipnja 2023. S vremenom će se utvrditi i dinamika smanjivanja u razdoblju koje slijedi.

Kada je riječ o hitnom programu kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP), Upravno vijeće namjerava reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu tog programa barem do kraja 2024. U svakom slučaju budućim postupnim zatvaranjem portfelja PEPP‑a upravljat će se tako da se izbjegne njegov nepovoljan utjecaj na primjerenu monetarnu politiku.

Upravno vijeće i dalje će, radi smanjenja rizika za transmisijski mehanizam monetarne politike povezanih s pandemijom, fleksibilno reinvestirati dospjele iznose u portfelju PEPP‑a.

Operacije refinanciranja

Kako banke budu otplaćivale iznose pozajmljene u sklopu ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, Upravno vijeće redovito će ocjenjivati doprinos ciljanih operacija kreditiranja stajalištu monetarne politike.

***

Upravno vijeće spremno je prilagoditi sve instrumente u okviru svojih ovlasti kako bi se inflacija vratila na ciljnu razinu od 2 % u srednjoročnom razdoblju. Upravnom vijeću na raspolaganju je instrument zaštite transmisije, kojim može odgovoriti na neopravdanu, neurednu tržišnu dinamiku koja ozbiljno ugrožava transmisiju monetarne politike u svim državama europodručja radi učinkovitijeg ispunjavanja zadaće održavanja stabilnosti cijena.

Predsjednica ESB‑a iznijet će razloge za te odluke na današnjoj konferenciji za novinare s početkom u 14.45 SEV.

Točne formulacije koje je dogovorilo Upravno vijeće možete pronaći u tekstu na engleskom jeziku.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije